Heren hoofdklasse 2007

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2007 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 13 4 1 3 48
2 2007 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 11 4 1 0 42
3 2007 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 10 3 5 3 41
4 2007 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 7 8 2 4 39
5 2007 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 6 9 3 2 39
6 2007 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 9 5 0 6 37
7 2007 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 7 6 4 1 37
8 2007 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 6 7 1 0 33
9 2007 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 7 2 6 3 31
10 2007 Pieter Scharringa Dronrijp, Welsrijp Dronrijp, Welsrijp 5 7 2 1 31
11 2007 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 5 4 1 1 24
12 2007 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 3 6 3 0 24
13 2007 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 4 5 1 1 23
14 2007 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 3 6 2 0 23
15 2007 Douwe Groenendijk Pingjum, Heerenveen, Groningen Pingjum, Heerenveen, Groningen 4 4 2 4 22
16 2007 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 3 6 1 0 22
17 2007 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 1 6 2 0 17
18 2007 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 3 2 1 1 14
19 2007 Arie den Breejen Harlingen, Arum, Franeker Harlingen, Arum, Franeker 2 4 0 0 14
20 2007 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 1 5 1 0 14
21 2007 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 3 1 1 0 12
22 2007 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 2 2 2 1 12
23 2007 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 1 3 0 8
24 2007 Gert Jan Meekma Witmarsum Witmarsum 1 1 2 0 7
25 2007 Erik Haitsma Wommels Wommels 0 2 2 0 6
26 2007 Dirk Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 2 2 0 6
27 2007 Willem Rienks Wageningen Wageningen 0 1 3 0 5
28 2007 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
29 2007 Lennart Adema Makkum Makkum 0 1 2 0 4
30 2007 Wilco Rinia Makkum Makkum 0 0 4 0 4
31 2007 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 1 0 0 1 3
32 2007 Frederik van der Meij Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
33 2007 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
34 2007 Bauke van der Graaf Berlikum Berltsum 0 1 1 0 3
35 2007 Feite de Haan Oosterend Easterein 0 1 1 0 3
36 2007 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 0 1 0 0 2
37 2007 Wouter Jan de Roos Minnertsga Minnertsga 0 1 0 0 2
38 2007 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 0 1 0 0 2
39 2007 Rene Anema Balk Balk 0 0 1 0 1
40 2007 Peter de Boer Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 0 1 0 1
41 2007 Aloys Freitag Makkum Makkum 0 0 1 0 1
42 2007 Sybren Gerbens Heerenveen Heerenveen 0 0 1 0 1
43 2007 Tjibbe Hansma Molenend Molenend 0 0 1 0 1
44 2007 Rutger van der Meer Rauwerd, Heerenveen, Delfstrahuizen Rauwerd, Heerenveen, Delfstrahuizen 0 0 1 0 1
45 2007 Robert Rinia Arum, Makkum Arum, Makkum 0 0 1 0 1
46 2007 Michel van der Veen Franeker Franeker 0 0 1 0 1