Dames hoofdklasse 2008

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2008 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 16 4 3 1 59
2 2008 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 13 2 6 3 49
3 2008 Fenna Zeinstra Bolsward Bolsward 9 8 4 2 47
4 2008 Gérieke de Groot StAnnaparochie St.Annaparochie 13 2 3 1 46
5 2008 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 8 5 6 4 40
6 2008 Imke van der Leest Easterein Easterein 4 7 5 0 31
7 2008 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 4 5 6 0 28
8 2008 Ingrid de Haan Melbourne Melbourne 3 7 5 0 28
9 2008 Afke Kuipers Reduzum Reduzum 4 3 7 0 25
10 2008 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 2 6 3 0 21
11 2008 Debora Oosterman Grou Grou 2 6 2 0 20
12 2008 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 2 4 6 0 20
13 2008 Margriet Koelmans Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 3 3 4 0 19
14 2008 Jindra ten Kate Hallum Hallum 2 4 3 0 17
15 2008 Klaske de Jong Ee Ee 2 3 5 1 17
16 2008 Linda Terpstra Grou Grou 1 4 4 0 15
17 2008 Brecht Gerbrandy Groningen Groningen 0 4 4 0 12
18 2008 Marie Heida Leeuwarden Leeuwarden 1 3 2 0 11
19 2008 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 0 4 3 0 11
20 2008 Maaike Wind Wieringerwerf Wieringerwerf 1 1 4 0 9
21 2008 Judy Bergsma Wommels Wommels 2 1 0 0 8
22 2008 Rixt Bijlsma Stiens Stiens 1 1 3 0 8
23 2008 Baukje Aalbers Sneek Sneek 0 2 4 0 8
24 2008 Feikje Bouwhuis Bolsward Bolsward 2 0 0 0 6
25 2008 Janny de Haan Holwerd Holwerd 1 1 1 0 6
26 2008 Rixt Hettinga Terhorne Terherne 1 0 2 0 5
27 2008 Maaike Osinga Franeker Franeker 0 2 1 0 5
28 2008 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 1 0 0 5
29 2008 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 1 1 0 0 5
30 2008 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 1 0 1 0 4
31 2008 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 1 0 1 0 4
32 2008 Hermanna Miedema Hijum Hijum 0 1 2 0 4
33 2008 Anna-Lynn Wijbenga Ferwerd Ferwert 0 1 2 0 4
34 2008 Marjette Tuinenga Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
35 2008 Karina Frijling Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
36 2008 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
37 2008 Joukje Kuperus Oentsjerk Oentsjerk 0 1 0 0 2
38 2008 Wiepkje Jorritsma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
39 2008 Lisette Wagenaar StAnnaparochie St.Annaparochie 0 1 0 0 2
40 2008 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 1 0 0 2
41 2008 Rianne Dorst St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 0 1 0 0 2
42 2008 Nynke van der Meij Holwerd Holwerd 0 0 2 0 2
43 2008 Berber Rinskje Ferwerda Holwerd Holwerd 0 0 2 0 2
44 2008 Nynke van der Wal Heerenveen Heerenveen 0 0 1 0 1
45 2008 Hilda Tjepkema Blija Blije 0 0 1 0 1
46 2008 Jeltsje Osinga St Maarten St. Maarten 0 0 1 0 1