Heren hoofdklasse 2008

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2008 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 11 5 3 8 46
2 2008 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 8 5 4 5 38
3 2008 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 9 5 0 1 37
4 2008 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 9 3 4 1 37
5 2008 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 6 7 3 4 35
6 2008 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 9 2 2 0 33
7 2008 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 5 6 3 0 30
8 2008 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 4 7 4 0 30
9 2008 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 4 6 5 0 29
10 2008 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 5 4 3 2 26
11 2008 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 4 6 2 2 26
12 2008 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 6 2 3 0 25
13 2008 Douwe Groenendijk Pingjum, Heerenveen, Groningen Pingjum, Heerenveen, Groningen 5 5 0 3 25
14 2008 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 2 8 2 0 24
15 2008 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 4 4 2 0 22
16 2008 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 3 5 2 2 21
17 2008 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 3 5 2 1 21
18 2008 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 4 3 0 1 18
19 2008 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 3 3 3 0 18
20 2008 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 3 3 3 0 18
21 2008 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 2 3 4 0 16
22 2008 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 3 1 0 10
23 2008 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 1 2 2 0 9
24 2008 Erik Haitsma Wommels Wommels 1 1 3 0 8
25 2008 Alle Jan Anema Reduzum,Heerenveen, Grouw Reduzum, Heerenveen, Grou 0 2 2 0 6
26 2008 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
27 2008 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 1 1 0 0 5
28 2008 Wilco Rinia Makkum Makkum 0 2 1 0 5
29 2008 Frederik van der Meij Berlikum Berltsum 0 2 0 0 4
30 2008 Tjibbe Hansma Molenend Molenend 0 2 0 0 4
31 2008 Gert-Jan Meekma Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
32 2008 Klaas de Vries Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
33 2008 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 0 0 1 0 1
34 2008 Feiko Broersma Oosterlittens, Leeuwarden Oosterlittens, Leeuwarden 0 0 1 0 1
35 2008 Durk Bouma Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
36 2008 Gerrit Flisijn Gauw, Oosterend Gauw, Easterein 0 0 1 0 1
37 2008 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 0 1 0 1
38 2008 Jan Meindertsma Goutum Goutum 0 0 1 0 1
39 2008 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
40 2008 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 0 0 1 0 1
41 2008 Michel van der Veen Franeker Franeker 0 0 1 0 1