Dames hoofdklasse 2009

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2009 Gérieke de Groot StAnnaparochie St.Annaparochie 11 4 7 1 48
2 2009 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 11 3 7 5 46
3 2009 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 10 4 6 1 44
4 2009 Fenna Zeinstra Bolsward Bolsward 10 4 6 2 44
5 2009 Maaike Wind Pingjum Pingjum 9 3 6 0 39
6 2009 Imke van der Leest Dronrijp Dronrijp 8 4 6 0 38
7 2009 Afke Kuipers Mantgum Mantgum 3 7 4 0 27
8 2009 Ingrid de Haan Ferwerd Ferwert 3 7 3 1 26
9 2009 Sjoukje Visser Ee Ee 3 6 4 0 25
10 2009 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 3 6 3 0 24
11 2009 Brecht Gerbrandy Goënga Goënga 3 4 4 0 21
12 2009 Aukje van Kuiken Kollumerpomp Kollumerpomp 2 6 3 0 21
13 2009 Klaske de Jong Ee Ee 1 5 5 0 18
14 2009 Margriet Koelmans Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 3 2 1 0 14
15 2009 Feikje Bouwhuis Bolsward Bolsward 3 2 0 0 13
16 2009 Baukje Aalbers Oudebildtzijl Oudebildtzijl 1 4 2 0 13
17 2009 Marike Beckers Witmarsum Witmarsum 1 3 3 0 12
18 2009 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 3 0 1 0 10
19 2009 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 3 0 0 9
20 2009 Hilda Tjepkema Ferwerd Ferwert 1 2 2 0 9
21 2009 Judy Bergsma Wommels Wommels 1 1 4 0 9
22 2009 Marie Heida Leeuwarden Leeuwarden 0 3 3 0 9
23 2009 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 1 2 1 0 8
24 2009 Idkse Zijlstra IJlst IJlst 1 1 3 0 8
25 2009 Marie-Jetske Lettinga Dongjum Dongjum 1 2 0 0 7
26 2009 Lisette Wagenaar St Annaparochie St.Annaparochie 1 1 1 0 6
27 2009 Maaike Osinga Pingjum Pingjum 1 1 0 0 5
28 2009 Debora Oosterman Grou Grou 0 2 1 0 5
29 2009 Joukje Kuperus Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
30 2009 Ilse Noorman Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
31 2009 Sanne Velsma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
32 2009 Karina Frijling Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
33 2009 Marije Hiemstra Easterein Easterein 0 0 1 0 1
34 2009 Anke-Marije Pompstra Easterein Easterein 0 0 1 0 1
35 2009 Sietske Okkema Easterein Easterein 0 0 1 0 1
36 2009 Jindra ten Kate Hallum Hallum 0 0 1 0 1
37 2009 Linda Terpstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
38 2009 Rixt Bijlsma Stiens Stiens 0 0 1 0 1
39 2009 Yvonne Schuts Stiens Stiens 0 0 1 0 1
40 2009 Wiljo Sijbrandij Goënga Goënga 0 0 1 0 1
41 2009 Nynke Sijbrandij Goënga Goënga 0 0 1 0 1
42 2009 Nynke van der Meij Hallum Hallum 0 0 1 0 1
43 2009 Berber Rinskje Ferwerda Hallum Hallum 0 0 1 0 1
44 2009 Janny de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
45 2009 Margriet Bakker Winsum Winsum 0 0 1 0 1
46 2009 Renske Terwisscha van Scheltinga Reahûs Reahûs 0 0 1 0 1