Heren hoofdklasse 2009

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2009 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 14 8 2 3 60
2 2009 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 12 11 2 1 60
3 2009 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 13 6 3 9 54
4 2009 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 8 3 1 2 31
5 2009 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 6 4 4 4 30
6 2009 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 5 5 4 0 29
7 2009 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 6 4 1 0 27
8 2009 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 5 4 4 2 27
9 2009 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 7 2 1 4 26
10 2009 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 5 3 4 0 25
11 2009 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 1 9 4 0 25
12 2009 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 5 3 3 1 24
13 2009 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 3 5 2 0 21
14 2009 Alle Jan Anema Reduzum, Heerenveen, Grouw Reduzum, Heerenveen, Grou 4 0 4 0 16
15 2009 Douwe Groenendijk Pingjum, Heerenveen/Groningen Pingjum, Heerenveen/Groningen 3 2 3 2 16
16 2009 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 0 6 4 0 16
17 2009 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 2 4 0 1 14
18 2009 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 3 2 0 0 13
19 2009 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 3 4 0 13
20 2009 Johannes Boersma Winsum Winsum 1 4 0 0 11
21 2009 Wilco Rinia Makkum Makkum 1 3 2 0 11
22 2009 Erik Haitsma Wommels Wommels 1 3 1 0 10
23 2009 Michel van der Veen Franeker Franeker 2 1 1 0 9
24 2009 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 1 2 1 1 8
25 2009 Gert Jan Meekma Witmarsum Witmarsum 0 3 2 0 8
26 2009 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 1 1 0 6
27 2009 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 1 1 0 0 5
28 2009 Arnold Zijlstra Tzummarum Tzummarum 0 2 0 0 4
29 2009 Peter de Boer Leeuwarden, Franeker Leeuwarden, Franeker 0 1 2 0 4
30 2009 Feiko Broersma Oosterlittens, Leeuwarden Oosterlittens, Leeuwarden 0 1 2 0 4
31 2009 Marten van der Leest jr Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
32 2009 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 1 0 0 0 3
33 2009 Klaas de Vries Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
34 2009 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
35 2009 Tjibbe Hansma Molenend Molenend 0 1 0 0 2
36 2009 Gerrit Flisijn Gauw, Oosterend Gauw, Easterein 0 1 0 0 2
37 2009 Dirk-Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
38 2009 Pieter van Althuis Peins, Franeker Peins, Franeker 0 1 0 0 2
39 2009 Steven de Bruin Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 1 0 0 2
40 2009 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 0 1 0 0 2
41 2009 Rene Anema Balk Balk 0 1 0 0 2
42 2009 Siebe Greidanus Welsrijp Welsrijp 0 0 1 0 1
43 2009 Jelmer Hofstee Welsrijp Welsrijp 0 0 1 0 1
44 2009 Arnold Terpstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
45 2009 Rudolf Soepboer Holwerd, Hallum Holwerd, Hallum 0 0 1 0 1
46 2009 Aloys Freitag Makkum Makkum 0 0 1 0 1
47 2009 Gerrit Meijer Hardegarijp Hurdegaryp 0 0 1 0 1
48 2009 Sybren Gerbens Heerenveen Heerenveen 0 0 1 0 1
49 2009 Robert Rinia Arum, Makkum Arum, Makkum 0 0 1 0 1
50 2009 Site Ferwerda Stiens, Groningen, Hattum Stiens, Groningen, Hattum 0 0 1 0 1