Dames hoofdklasse 2010

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2010 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 11 4 2 0 43
2 2010 Afke Hylkema Nes (B) Nes (B) 11 3 4 5 43
3 2010 Lisette Wagenaar StAnnaparochie St.Annaparochie 10 2 8 1 42
4 2010 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 6 11 1 1 41
5 2010 Gérieke de Groot Leeuwarden Leeuwarden 7 4 9 0 38
6 2010 Maaike Wind Wieringerwerf Wieringerwerf 9 2 5 0 36
7 2010 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 2 14 1 0 35
8 2010 Afke Kuipers Reduzum Reduzum 2 9 1 0 25
9 2010 Imke van der Leest Easterein Easterein 5 0 8 0 23
10 2010 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 2 5 5 1 21
11 2010 Romy van der Veen Franeker Franeker 3 1 5 1 16
12 2010 Maaike Osinga Franeker Franeker 1 4 4 0 15
13 2010 Margriet Koelmans Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 2 1 6 0 14
14 2010 Judy Bergsma Wommels Wommels 2 3 1 0 13
15 2010 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 2 1 4 0 12
16 2010 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 2 2 0 0 10
17 2010 Linda Terpstra Grou Grou 2 1 2 0 10
18 2010 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 1 2 3 0 10
19 2010 Baukje Aalbers Sneek Sneek 0 1 7 0 9
20 2010 Feikje Bouwhuis Bolsward Bolsward 2 0 2 0 8
21 2010 Marie-Jetske Lettinga Leeuwarden Leeuwarden 1 2 1 0 8
22 2010 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 1 2 1 0 8
23 2010 Froukje Wolters Ee Ee 1 2 0 0 7
24 2010 Renske Terwisscha van Scheltinga Auckland Auckland 1 1 2 0 7
25 2010 Joukje Kuperus Oentsjerk Oentsjerk 0 2 3 0 7
26 2010 Rita de Valk Franeker Franeker 1 1 1 0 6
27 2010 Marike Beckers Witmarsum Witmarsum 1 0 2 0 5
28 2010 Hilda Tjepkema Blija Blije 0 2 1 0 5
29 2010 Evelien Westra Leeuwarden Leeuwarden 0 2 0 0 4
30 2010 Janny Hylkema Grou Grou 0 2 0 0 4
31 2010 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 0 1 2 0 4
32 2010 Miranda Scheffer 1 0 0 0 3
33 2010 Jindra ten Kate Hallum Hallum 1 0 0 0 3
34 2010 Wiljo Sijbrandij Groningen Groningen 0 1 1 0 3
35 2010 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 0 1 0 0 2
36 2010 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
37 2010 Joutsen Okkema Sneek Sneek 0 0 1 0 1
38 2010 Ilse Noorman Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
39 2010 Anke-Marije Pompstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1
40 2010 Sanne Velsma Groningen Groningen 0 0 1 0 1
41 2010 Anna-Lynn Wijbenga Ferwerd Ferwert 0 0 1 0 1
42 2010 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
43 2010 Rianne Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1