Heren hoofdklasse 2010

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2010 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 17 6 1 10 64
2 2010 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 15 6 1 3 58
3 2010 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 16 3 1 1 55
4 2010 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 6 8 0 3 34
5 2010 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 4 7 5 1 31
6 2010 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 7 3 2 4 29
7 2010 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 5 4 0 3 23
8 2010 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 4 5 0 0 22
9 2010 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 4 4 2 0 22
10 2010 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 1 7 4 0 21
11 2010 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 2 5 3 0 19
12 2010 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 2 5 3 0 19
13 2010 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 4 2 2 1 18
14 2010 Johannes Boersma Winsum Winsum 2 5 2 0 18
15 2010 Alle Jan Anema Reduzum, Heerenveen, Grouw Reduzum, Heerenveen, Grou 2 3 6 0 18
16 2010 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 2 3 5 0 17
17 2010 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 5 4 0 17
18 2010 Marten van der Leest jr Dronrijp Dronrijp 2 2 4 0 14
19 2010 Pieter van Althuis Peins, Franeker Peins, Franeker 2 3 1 1 13
20 2010 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 2 2 0 0 10
21 2010 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 0 5 0 0 10
22 2010 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 2 1 1 1 9
23 2010 Peter de Boer Leeuwarden, Franeker Leeuwarden, Franeker 2 0 1 1 7
24 2010 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 1 1 1 0 6
25 2010 Gerrit Flisijn Gauw, Oosterend Gauw, Easterein 1 1 1 0 6
26 2010 Gert Jan Meekma Witmarsum Witmarsum 1 1 1 0 6
27 2010 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 1 0 0 0 3
28 2010 Gerrit Meijer Hardergarijp Hurdegaryp 0 1 1 0 3
29 2010 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 0 1 1 0 3
30 2010 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 1 1 0 3
31 2010 Site Ferwerda Stiens, Groningen, Hattum Stiens, Groningen, Hattum 0 1 1 0 3
32 2010 Pieter Scharringa Dronrijp, Welsrijp Dronrijp, Welsrijp 0 1 1 0 3
33 2010 Dennis Wijnjeterp Dongjum, Harlingen Dongjum, Harlingen 0 1 1 0 3
34 2010 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 0 1 1 0 3
35 2010 Jelmer Hofstee Welsrijp Welsrijp 0 1 1 0 3
36 2010 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 1 0 0 2
37 2010 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 0 1 0 0 2
38 2010 Helmer Hofman Hijum Hijum 0 1 0 0 2
39 2010 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 0 0 2 0 2
40 2010 Arnold Zijlstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
41 2010 Dirk-Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
42 2010 Erik Haitsma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
43 2010 Siebe Greidanus Welsrijp Welsrijp 0 0 1 0 1
44 2010 Douwe Groenendijk Pingjum, Heerenveen, Groningen Pingjum, Heerenveen, Groningen 0 0 1 0 1
45 2010 Lennart Adema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
46 2010 Tjibbe Hansma Molenend Molenend 0 0 1 0 1
47 2010 Sybren Gerbens Heerenveen Heerenveen 0 0 1 0 1
48 2010 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 2010 Rene Anema Balk Balk 0 0 1 0 1
50 2010 Jouke Bosje Baaium, Leeuwarden Baaium, Leeuwarden 0 0 1 0 1