Heren hoofdklasse 2011

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2011 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 18 4 0 3 62
2 2011 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 15 5 1 4 56
3 2011 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 15 5 0 10 55
4 2011 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 8 8 3 0 43
5 2011 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 7 6 3 3 36
6 2011 Hylke Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 6 9 0 0 36
7 2011 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 7 7 0 1 35
8 2011 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 7 5 4 2 35
9 2011 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 6 6 0 4 30
10 2011 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 4 5 0 16
11 2011 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 0 5 5 0 15
12 2011 Pieter van Althuis Peins, Franeker Peins, Franeker 1 3 2 0 11
13 2011 Michel van der Veen Franeker Franeker 1 2 3 0 10
14 2011 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 2 1 0 0 8
15 2011 Marten van der Leest jr Dronrijp Dronrijp 0 3 2 0 8
16 2011 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 1 2 0 0 7
17 2011 Erik Haitsma Wommels Wommels 0 3 1 0 7
18 2011 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 2 0 0 0 6
19 2011 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 1 1 0 6
20 2011 Jouke Bosje Baaium, Leeuwarden Baaium, Leeuwarden 0 2 2 0 6
21 2011 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 0 2 2 0 6
22 2011 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 0 2 1 0 5
23 2011 Peter de Boer Leeuwarden, Franeker Leeuwarden, Franeker 0 1 2 0 4
24 2011 Dirk-Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 1 2 0 4
25 2011 Rene Jan Olijnsma Hijum Hijum 1 0 0 0 3
26 2011 Jelte-Pieter Dijkstra Oosterend, Heerenveen Easterein, Heerenveen 0 1 1 0 3
27 2011 Gerrit Flisijn Gauw, Oosterend Gauw, Easterein 0 1 1 0 3
28 2011 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 1 1 0 3
29 2011 Michiel Scheepvaart Makkum Makkum 0 0 3 0 3
30 2011 Hyltje Bosma Makkum Makkum 0 1 0 0 2
31 2011 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 0 1 0 0 2
32 2011 Feiko Broersma Oosterlittens, Leeuwarden Oosterlittens, Leeuwarden 0 1 0 0 2
33 2011 Gerrit Meijer Hardegarijp Hurdegaryp 0 1 0 0 2
34 2011 Redmer Strikwerda Wommels Wommels 0 1 0 0 2
35 2011 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 1 0 0 2
36 2011 Pieter Sijberen Scharringa Welsrijp Welsrijp 0 1 0 0 2
37 2011 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 0 1 0 0 2
38 2011 Dennis Wijnjeterp Harlingen, Dongjum Harlingen, Dongjum 0 1 0 0 2
39 2011 Jan Sjoerd Tolsma Deinum Deinum 0 0 2 0 2
40 2011 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
41 2011 Bauke Dijkstra Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
42 2011 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
43 2011 Siebe Greidanus Welsrijp Welsrijp 0 0 1 0 1
44 2011 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 0 0 1 0 1
45 2011 Jan Geert Dijkstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
46 2011 Patrick Scheepstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
47 2011 Tjibbe Hansma Molenend Molenend 0 0 1 0 1
48 2011 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 2011 Rudolf Soepboer Holwerd, Hallum Holwerd, Hallum 0 0 1 0 1
50 2011 Jan Brandt Wiersma Grouw Grou 0 0 1 0 1