Dames hoofdklasse 2011

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2011 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 13 2 5 2 48
2 2011 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 13 1 4 2 45
3 2011 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 6 6 6 0 36
4 2011 Margriet Koelmans Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 11 0 2 0 35
5 2011 Lisette Wagenaar StAnnaparochie St.Annaparochie 6 7 3 0 35
6 2011 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 6 5 4 0 32
7 2011 Gérieke de Groot Heerenveen Heerenveen 5 5 5 1 30
8 2011 Maaike Osinga Franeker Franeker 5 4 3 1 26
9 2011 Imke van der Leest Easterein Easterein 3 7 2 0 25
10 2011 Afke Kuipers Reduzum Reduzum 2 7 3 0 23
11 2011 Manon Scheepstra Franeker Franeker 4 3 4 1 22
12 2011 Iris van der Veen Franeker Franeker 2 3 7 0 19
13 2011 Feikje Bouwhuis Bolsward Bolsward 4 1 4 1 18
14 2011 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 1 5 3 0 16
15 2011 Baukje Aalbers Sneek Sneek 1 4 5 0 16
16 2011 Romy van der Veen StAnnaparochie St.Annaparochie 1 4 0 0 11
17 2011 Wiljo Sijbrandij Groningen Groningen 0 3 5 0 11
18 2011 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 0 4 1 0 9
19 2011 Joukje Kuperus Oentsjerk Oentsjerk 0 3 2 0 8
20 2011 Rianne Vellinga Franeker Franeker 1 2 0 0 7
21 2011 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 0 3 1 0 7
22 2011 Sanne Velsma Groningen Groningen 2 0 0 0 6
23 2011 Mariska Hoogland Bitgummole Beetgumermolen 0 1 4 0 6
24 2011 Riska Hazenberg StAnnaparochie St.Annaparochie 1 1 0 0 5
25 2011 Renske Terwisscha van Scheltinga Wiuwert Wiuwert 1 1 0 0 5
26 2011 Afke Hylkema Grou Grou 0 2 1 0 5
27 2011 Marije Hiemstra Easterein Easterein 0 1 3 0 5
28 2011 Anna-Lynn Wijbenga Ferwerd Ferwert 1 0 1 0 4
29 2011 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 0 2 0 0 4
30 2011 Marie-Jetske Lettinga Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
31 2011 Ilse Noorman Mantgum Mantgum 1 0 0 0 3
32 2011 Froukje Wolters Ee Ee 1 0 0 0 3
33 2011 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
34 2011 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 0 1 1 0 3
35 2011 Nynke Sinnema Grou Grou 0 1 1 0 3
36 2011 Debora Oosterman Grou Grou 0 1 1 0 3
37 2011 Margit de Groot Amsterdam Amsterdam 0 1 0 0 2
38 2011 Evelien Westra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
39 2011 Marije van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
40 2011 Anke-Marije Pompstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1
41 2011 Sietske Okkema Easterein Easterein 0 0 1 0 1
42 2011 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
43 2011 Nelie Steenstra Bitgummole Beetgumermolen 0 0 1 0 1
44 2011 Janny de Haan Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
45 2011 Jacobien Postma Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
46 2011 Joutsen Okkema Sneek Sneek 0 0 1 0 1