Heren hoofdklasse 2012

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2012 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 15 6 3 3 60
2 2012 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 13 5 5 3 54
3 2012 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 13 5 2 7 51
4 2012 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 6 6 2 2 32
5 2012 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 5 5 5 1 30
6 2012 Marten Feenstra Berlikumm Finkum Berltsum 3 7 4 2 27
7 2012 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 3 7 3 1 26
8 2012 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 3 6 2 0 23
9 2012 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 3 4 5 2 22
10 2012 Alle Jan Anema Reduzum, Heerenveen, Grouw Reduzum, Heerenveen, Grou 3 4 3 0 20
11 2012 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 3 4 2 0 19
12 2012 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 1 6 2 0 17
13 2012 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 3 2 1 0 14
14 2012 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 3 1 3 0 14
15 2012 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 2 2 3 0 13
16 2012 Hendrik Bouwhuis Bolsward Bolsward 1 3 3 0 12
17 2012 Rene Anema Balk Balk 2 0 5 0 11
18 2012 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 0 5 1 0 11
19 2012 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 2 0 4 2 10
20 2012 Pieter van Althuis Peins, Franeker Peins, Franeker 2 0 3 1 9
21 2012 Jelte-Pieter Dijkstra Oosterend, Heerenveen Easterein, Heerenveen 1 2 2 0 9
22 2012 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 2 1 0 1 8
23 2012 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 1 2 1 0 8
24 2012 Site Ferwerda Stiens, Groningen, Hattum Stiens, Groningen, Hattum 1 2 1 0 8
25 2012 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 2 0 7
26 2012 Hendrik Jan van der Velde Bolsward Bolsward 1 1 2 0 7
27 2012 Jouke Bosje Baaium, Leeuwarden Baaium, Leeuwarden 0 2 3 0 7
28 2012 Dirk-Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 2 3 0 7
29 2012 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 1 1 1 0 6
30 2012 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 1 0 0 5
31 2012 Cornelis Terpstra Minnertsga, Leeuwarden, Groningen, Wirdum, Beetgumermolen Minnertsga, Leeuwarden, Groningen, Wirdum, Beetgumermolen 1 0 1 0 4
32 2012 Michiel Scheepvaart Makkum Makkum 1 0 1 0 4
33 2012 Michel van der Veen Franeker Franeker 1 0 1 0 4
34 2012 Peter de Boer Leeuwarden, Franeker Leeuwarden, Franeker 0 1 2 0 4
35 2012 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
36 2012 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 1 1 0 3
37 2012 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
38 2012 Pieter Vogels Groningen Groningen 0 1 0 0 2
39 2012 Jan Hospes Koudum, Groningen Koudum, Groningen 0 1 0 0 2
40 2012 Gert-Jan Meekma Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
41 2012 Erik Haitsma Wommels Wommels 0 0 2 0 2
42 2012 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
43 2012 Rudolf Soepboer Holwerd, Hallum Holwerd, Hallum 0 0 1 0 1
44 2012 Siebe Greidanus Welsrijp Welsrijp 0 0 1 0 1
45 2012 Bauke van der Graaf Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
46 2012 Frederik van der Meij Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
47 2012 Jan Dirk Tuinenga Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
48 2012 Haye Jan Nicolay Britsum Britsum 0 0 1 0 1
49 2012 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 1 0 1