Dames hoofdklasse 2012

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2012 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 14 8 3 1 61
2 2012 Iris van der Veen Franeker Franeker 9 6 2 1 41
3 2012 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 8 7 2 2 40
4 2012 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 7 7 3 1 38
5 2012 Manon Scheepstra Franeker Franeker 7 5 5 0 36
6 2012 Lisette Wagenaar StAnnaparochie St.Annaparochie 7 4 1 1 30
7 2012 Imke van der Leest Easterein Easterein 6 2 6 2 28
8 2012 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 4 4 8 0 28
9 2011 Afke Kuipers Reduzum Reduzum 2 7 3 0 23
10 2012 Feikje Bouwhuis Bolsward Bolsward 2 3 7 0 19
11 2012 Marije Hiemstra Easterein Easterein 2 5 2 0 18
12 2012 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 3 1 6 0 17
13 2012 Joukje Kuperus Oentsjerk Oentsjerk 2 2 6 0 16
14 2012 Maaike Osinga Franeker Franeker 3 2 2 0 15
15 2012 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 2 2 5 1 15
16 2012 Wiljo Sijbrandij Groningen Groningen 2 2 4 0 14
17 2012 Anke-Marije Pompstra Wommels Wommels 3 1 2 0 13
18 2012 Ilse Tuinenga Berltsum Berltsum 2 2 0 0 10
19 2012 Sanne Velsma Groningen Groningen 1 3 0 0 9
20 2012 Nelie Steenstra Bitgummole Beetgumermolen 1 1 4 0 9
21 2012 Mariska Hoogland Bitgummole Beetgumermolen 0 3 3 0 9
22 2012 Romy van der Veen StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 3 3 0 9
23 2012 Martine Tiemersma Easterein Easterein 1 1 2 0 7
24 2012 Miranda Scheffer Menaem Menaldum 1 1 1 0 6
25 2012 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 0 2 2 0 6
26 2012 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 0 2 1 0 5
27 2012 Hilda Tjepkema Blija Blije 0 1 3 0 5
28 2012 Nellie Rijpma Bozum Boazum 1 0 1 0 4
29 2012 Marije van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 1 0 1 0 4
30 2012 Renske Terwisscha van Scheltinga Wiuwert Wiuwert 0 2 0 0 4
31 2012 Evelien Westra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 4 0 4
32 2012 Geke de Boer Wergea Wergea 1 0 0 1 3
33 2012 Nynke Sinnema Grou Grou 0 1 0 0 2
34 2012 Marit Kuperus Easterein Easterein 0 1 0 0 2
35 2012 Afke Hylkema Grou Grou 0 1 0 0 2
36 2012 Debora Oosterman Grou Grou 0 1 0 0 2
37 2012 Froukje Wolters Ee Ee 0 1 0 0 2
38 2012 Judy Bergsma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
39 2012 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 0 1 0 0 2
40 2012 Marike Beckers Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
41 2012 Ilse Noorman Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
42 2012 Marie-Jetske Lettinga Groningen Groningen 0 0 1 0 1
43 2012 Aukje Schaper-Stenekes Groningen Groningen 0 0 1 0 1
44 2012 Tineke Dijkstra Easterein Easterein 0 0 1 0 1
45 2012 Jelien Pompstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1
46 2012 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
47 2012 Rianne Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
48 2012 Algra Tineke Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 1 0 1