Dames hoofdklasse 2013

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2013 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 13 6 5 2 56
2 2013 Lisette Wagenaar StAnnaparochie St.Annaparochie 9 8 7 1 50
3 2013 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 11 4 4 2 45
4 2013 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 8 4 7 0 42
5 2013 Manon Scheepstra Franeker Franeker 6 6 4 3 34
6 2013 Iris van der Veen Franeker Franeker 6 4 3 1 29
7 2013 Marije Hiemstra Easterein Easterein 5 4 2 0 25
8 2013 Imke van der Leest Easterein Easterein 4 4 2 1 23
9 2013 Wiljo Sijbrandij Groningen Groningen 2 5 6 0 22
10 2013 Maaike Osinga Franeker Franeker 4 2 5 0 21
11 2013 Geke de Boer Wergea Wergea 5 2 1 0 20
12 2013 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 4 3 2 0 20
13 2013 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 3 2 6 0 19
14 2013 Joukje Kuperus Oentsjerk Oentsjerk 1 5 3 0 16
15 2013 Feikje Bouwhuis Bolsward Bolsward 1 4 4 0 15
16 2013 Nicole Hempenius Franeker Franeker 2 1 4 0 12
17 2013 Ilse Tuinenga Berltsum Berltsum 3 0 0 0 9
18 2013 Marte Altenburg Grou Grou 1 2 2 0 9
19 2013 Marike Beckers Bolsward Bolsward 0 4 1 0 9
20 2013 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 0 3 2 0 8
21 2013 Martine Tiemersma Easterein Easterein 1 1 2 0 7
22 2013 Renske Terwisscha van Scheltinga Wiuwert Wiuwert 1 1 2 0 7
23 2013 Anke-Marije Pompstra Wommels Wommels 1 0 3 0 6
24 2013 Sanne Velsma Groningen Groningen 1 0 3 0 6
25 2013 Esther Wagenaar Sint Annaparochie St.Annaparochie 0 3 0 0 6
26 2013 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 0 1 3 0 5
27 2013 Rianne Vellinga Franeker Franeker 0 2 1 0 5
28 2013 Ilse Noorman Mantgum Mantgum 1 0 1 0 4
29 2013 Sietske Okkema Easterein Easterein 0 2 0 0 4
30 2013 Lilijan Kingma Sint Annaparochie St.Annaparochie 0 2 0 0 4
31 2013 Nellie Rijpma Bozum Boazum 0 1 2 0 4
32 2013 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 0 1 1 0 3
33 2013 Debora Oosterman Grou Grou 0 1 0 0 2
34 2013 Nynke Sinnema Grou Grou 0 1 0 0 2
35 2013 Jelien Pompstra Wommels Wommels 0 1 0 0 2
36 2013 Anke Winkel Hijum Hijum 0 1 0 0 2
37 2013 Melissa Rianne Hiemstra Stiens Stiens 0 1 0 0 2
38 2013 Nieke Wateler Minnertsgea Minnertsga 0 1 0 0 2
39 2013 Louise Krol Ee Ee 0 0 2 0 2
40 2013 Marije van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
41 2013 Nelie Steenstra Bitgummole Beetgumermolen 0 0 2 0 2
42 2013 Klasina Huistra Reduzum Reduzum 0 0 2 0 2
43 2013 Mariska Hoogland Bitgummole Beetgumermolen 0 0 2 0 2
44 2013 Judy Bergsma Wommels Wommels 0 0 2 0 2
45 2013 Froukje Wolters Ee Ee 0 0 1 0 1
46 2013 Hester van der Meer Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 1 0 1
47 2013 Evelien Westra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
48 2013 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 0 0 1 0 1
49 2013 Metsje Sipma Ee Ee 0 0 1 0 1