Heren hoofdklasse 2013

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2013 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 15 4 5 1 58
2 2013 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 15 2 4 5 53
3 2013 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 13 3 6 9 51
4 2013 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 8 7 3 2 41
5 2013 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 4 10 2 1 34
6 2013 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 5 5 1 0 26
7 2013 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 5 3 5 1 26
8 2013 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 3 8 1 0 26
9 2013 Alle Jan Anema Reduzum,Heerenveen, Grouw Reduzum, Heerenveen, Grou 4 3 5 0 23
10 2013 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 4 3 4 0 22
11 2013 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 3 5 3 2 22
12 2013 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 3 3 6 2 21
13 2013 Cornelis Terpstra Minnertsga, Groningen, Wirdum, Leeuwarden, Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Wirdum, Leeuwarden, Beetgumermolen 3 3 3 2 18
14 2013 Jelte-Pieter Dijkstra Oosterend/Heerenveen Oosterend/Heerenveen 3 3 2 0 17
15 2013 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 3 2 3 1 16
16 2013 Jan Dirk de Groot Holwerd,Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 2 4 2 0 16
17 2013 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 2 2 2 0 12
18 2013 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 1 2 4 0 11
19 2013 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 1 3 1 0 10
20 2013 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 1 2 3 0 10
21 2013 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 2 2 0 9
22 2013 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 3 2 0 8
23 2013 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 0 1 4 0 6
24 2013 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 0 1 3 0 5
25 2013 Hendrik Bouwhuis Bolsward Bolsward 1 0 1 0 4
26 2013 Jouke Bosje Leeuwarden, Baaium Leeuwarden, Baaium 1 0 1 0 4
27 2013 Jacob Zaagemans Witmarsum, Workum Witmarsum, Workum 0 2 0 0 4
28 2013 Rene Anema Balk Balk 0 1 2 0 4
29 2013 Peter van Zuiden Tjerkwerd Tjerkwerd 0 1 2 0 4
30 2013 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 1 0 0 0 3
31 2013 Tjibbe Hansma Molenend Molenend 0 1 1 0 3
32 2013 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 0 1 1 0 3
33 2013 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 0 1 1 0 3
34 2013 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 0 1 1 0 3
35 2013 Rudolf Soepboer Holwerd, Hallum Holwerd, Hallum 0 1 1 0 3
36 2013 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
37 2013 Enno Kingma Westhoek, Wier Westhoek, Wier 0 1 1 0 3
38 2013 Hendrik Jan van der Velde Bolsward Bolsward 0 1 1 0 3
39 2013 Arnold Zijlstra Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
40 2013 Laas Pieter van Straten Finkum Feinsum 0 1 0 0 2
41 2013 Siebe Greidanus Welsrijp Welsrijp 0 1 0 0 2
42 2013 Steven de Bruin Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 1 0 0 2
43 2013 Site Ferwerda Stiens,Groningen, Hattum Stiens, Groningen, Hattum 0 1 0 0 2
44 2013 Any van Straten Kimswerd, Menaldum, Finkum Kimswerd, Menaldum, Feinsum 0 1 0 0 2
45 2013 Patrick Scheepstra Franeker Franeker 0 0 2 0 2
46 2013 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 0 0 1 0 1
47 2013 Michel van der Veen Franeker Franeker 0 0 1 0 1
48 2013 Peter van Dijk St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
49 2013 Elgar Boersma Foudgum, Stiens Foudgum, Stiens 0 0 1 0 1
50 2013 Jan Schurer Franeker, Oosterend Franeker, Easterein 0 0 1 0 1
51 2013 Haye Jan Nicolay Britsum Britsum 0 0 1 0 1