Dames hoofdklasse 2014

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2014 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 12 5 1 2 47
2 2014 Manon Scheepstra Franeker Franeker 8 7 4 0 42
3 2014 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 10 4 2 2 40
4 2014 Lisette Wagenaar StAnnaparochie St.Annaparochie 10 4 2 3 40
5 2014 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 7 5 4 0 35
6 2014 Iris van der Veen Franeker Franeker 3 8 3 0 28
7 2014 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 4 4 6 0 26
8 2014 Marte Altenburg Grou Grou 2 5 5 0 21
9 2014 Renske Terwisscha van Scheltinga Wiuwert Wiuwert 2 4 5 0 19
10 2014 Imke van der Leest Easterein Easterein 2 3 6 0 18
11 2014 Nicole Hempenius Franeker Franeker 3 3 2 1 17
12 2014 Sanne Velsma Groningen Groningen 1 5 3 0 16
13 2014 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 1 3 6 1 15
14 2014 Maaike Osinga Franeker Franeker 2 3 1 0 13
15 2014 Wiljo Sijbrandij Groningen Groningen 2 2 3 1 13
16 2014 Nynke Sinnema Grou Grou 0 3 5 0 11
17 2014 Ilse Tuinenga Berltsum Berltsum 3 0 1 0 10
18 2014 Evelien Westra Beetgumermolen Beetgumermolen 3 0 1 0 10
19 2014 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 1 3 0 0 9
20 2014 Marije Hiemstra Easterein Easterein 2 1 1 0 9
21 2014 Rianne Vellinga Franeker Franeker 1 1 2 0 7
22 2014 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
23 2014 Annelien Broersma Easterlittens Easterlittens 0 2 1 0 5
24 2014 Anke-Marije Pompstra Wommels Wommels 0 1 3 0 5
25 2014 Judy Bergsma Wommels Wommels 1 0 1 0 4
26 2014 Klasina Huistra Reduzum Reduzum 1 0 1 0 4
27 2014 Elly Hofman Dronrijp Dronrijp 1 0 1 0 4
28 2014 Nelie Steenstra Bitgummole Beetgumermolen 1 0 1 0 4
29 2014 Esther Wagenaar Sint Annaparochie St.Annaparochie 0 1 2 0 4
30 2014 Ilse Noorman Mantgum Mantgum 1 0 0 0 3
31 2014 Michelle Bruinsma Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
32 2014 Martine Tiemersma Easterein Easterein 1 0 0 0 3
33 2014 Anna-Brecht Bruinsma Wommels Wommels 0 1 1 0 3
34 2014 Pytrik Visser Sexbierum Sexbierum 0 1 1 0 3
35 2014 Geke de Boer Wergea Wergea 0 1 1 0 3
36 2014 Tineke Dijkstra Easterein Easterein 0 1 1 0 3
37 2014 Marije van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 3 0 3
38 2014 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
39 2014 Sjanet Wijnia Wommels Wommels 0 1 0 0 2
40 2014 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
41 2014 Marike Beckers Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
42 2014 Riska Bouma Groningen Groningen 0 0 2 0 2
43 2014 Louise Krol Ee Ee 0 0 1 0 1
44 2014 Metsje Sipma Ee Ee 0 0 1 0 1
45 2014 Lilijan Kingma Sint Annaparochie St.Annaparochie 0 0 1 0 1
46 2014 Nynke Andringa Grou Grou 0 0 1 0 1
47 2014 Nellie Rijpma Bozum Boazum 0 0 1 0 1
48 2014 Marrit Zeinstra Peins Peins 0 0 1 0 1
49 2014 Marie-Jetske Lettinga Groningen Groningen 0 0 1 0 1