Heren hoofdklasse 2014

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2014 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 9 6 8 1 47
2 2014 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 8 5 4 3 38
3 2014 Gert-Anne van der Bos Holwerd,Leeuwarden,Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 6 6 8 4 38
4 2014 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 5 10 3 2 38
5 2014 Marten Feenstra Berlikum,Finkum Berltsum, Feinsum 7 6 3 2 36
6 2014 Cornelis Terpstra Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum, Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum, Beetgumermolen 3 9 7 1 34
7 2014 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 5 8 2 0 33
8 2014 Hylke R Bruinsma Ried,Minnertsga Ried, Minnertsga 7 4 2 0 31
9 2014 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 7 4 1 2 30
10 2014 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 4 6 2 1 26
11 2014 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 5 3 3 3 24
12 2014 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 4 3 4 3 22
13 2014 Alle Jan Anema Reduzum,Grou,Heerenveen Reduzum, Grou, Heerenveen 4 2 4 0 20
14 2014 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 3 4 2 0 19
15 2014 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 2 4 4 0 18
16 2014 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 1 2 0 16
17 2014 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 2 3 3 1 15
18 2014 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 1 3 2 0 11
19 2014 Dylan Drent Harlingen Harlingen 1 2 4 0 11
20 2014 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 0 3 0 9
21 2014 Pieter van Althuis Peins,Franeker Peins, Franeker 2 0 2 0 8
22 2014 Hendrik Jan van der Velde Bolsward Bolsward 1 2 1 0 8
23 2014 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 2 0 0 1 6
24 2014 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 1 1 1 0 6
25 2014 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 1 1 0 6
26 2014 Patrick Scheepstra Franeker Franeker 1 1 0 1 5
27 2014 Jelte-Pieter Dijkstra Oosterend,Heerenveen Easterein, Heerenveen 0 2 1 0 5
28 2014 Michiel Scheepvaart Makkum Makkum 1 0 1 0 4
29 2014 Peter van Zuiden Tjerkwerd Tjerkwerd 1 0 1 0 4
30 2014 Dirk-Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 2 0 0 4
31 2014 Erwin Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 0 1 2 0 4
32 2014 Hyltje Bosma Makkum Makkum 1 0 0 0 3
33 2014 Simon Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 0 1 1 0 3
34 2014 Rene Anema Balk Balk 0 1 1 0 3
35 2014 Johan Diertens Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
36 2014 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 0 1 0 0 2
37 2014 Steven de Bruin Tzummarum,Franeker Tzummarum, Franeker 0 1 0 0 2
38 2014 Haye Jan Nicolay Britsum Britsum 0 0 2 0 2
39 2014 Jan Schurer Franeker, Oosterend Franeker, Easterein 0 0 2 0 2
40 2014 Kees van der Schoot Sexbierum Sexbierum 0 0 2 0 2
41 2014 Johannes van der Veen Pietersbierum Pietersbierum 0 0 1 0 1
42 2014 Marten Bergsma Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
43 2014 Allard Hoekstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
44 2014 Pieter van der Schoot Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
45 2014 Rick Poortstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
46 2014 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 0 0 1 0 1
47 2014 Ruben Bonhof Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
48 2014 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 2014 Hendrik Bouwhuis Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1