Heren hoofdklasse 2015

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2015 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 10 7 1 1 45
2 2015 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 10 5 0 5 40
3 2015 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 7 9 1 4 40
4 2015 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 6 9 2 2 38
5 2015 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 8 6 1 0 37
6 2015 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 6 6 2 5 32
7 2015 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 6 5 4 0 32
8 2015 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 6 5 0 1 28
9 2015 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 5 6 1 1 28
10 2015 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 6 4 0 2 26
11 2015 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 4 5 0 3 22
12 2015 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 4 2 1 19
13 2015 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 4 2 1 0 17
14 2015 Dylan Drent Harlingen Harlingen 3 3 1 0 16
15 2015 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 2 3 0 1 12
16 2015 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 2 3 0 0 12
17 2015 Patrick Scheepstra Franeker Franeker 2 1 1 1 9
18 2015 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 0 3 2 0 8
19 2015 Jelte-Pieter Dijkstra Oosterend, Heerenveen Easterein, Heerenveen 1 2 0 0 7
20 2015 Alle Jan Anema Reduzum, Grouw, Heerenveen Reduzum, Grou, Heerenveen 0 3 1 0 7
21 2015 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 2 3 0 7
22 2015 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 2 0 0 0 6
23 2015 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 0 2 1 0 5
24 2015 Jan Hospes Koudum, Groningen Koudum, Groningen 1 0 1 0 4
25 2015 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 1 0 1 0 4
26 2015 Allard Hoekstra Franeker Franeker 1 0 1 0 4
27 2015 Laas Pieter van Straten Finkum Feinsum 0 2 0 0 4
28 2015 Erik Haitsma Wommels Wommels 0 2 0 0 4
29 2015 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 0 0 0 3
30 2015 Jan Hoekstra Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
31 2015 Jouke Bosje Leeuwarden, Baaium Leeuwarden, Baaium 1 0 0 0 3
32 2015 Jan Schurer Franeker, Oosterend Franeker, Easterein 1 0 0 0 3
33 2015 Evert Pieter Tolsma Winsum Winsum 0 1 0 0 2
34 2015 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 0 1 0 0 2
35 2015 Redmer Strikwerda Wommels Wommels 0 1 0 0 2
36 2015 Julius de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
37 2015 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 1 0 0 2
38 2015 Bart Reijenga Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
39 2015 Mart van der Molen Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
40 2015 Dirjan Bouma Grouw Grou 0 0 1 0 1
41 2015 Gert Jan Meekma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
42 2015 Feiko Broersma Oosterlittens, Leeuwarden Oosterlittens, Leeuwarden 0 0 1 0 1