Dames hoofdklasse 2015

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2015 Manon Scheepstra Franeker Franeker 16 3 2 6 56
2 2015 Ilse Tuinenga Berltsum Berltsum 12 1 3 1 41
3 2015 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 10 2 2 0 36
4 2015 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 6 7 2 1 34
5 2015 Lisette Wagenaar StAnnaparochie St.Annaparochie 3 10 2 0 31
6 2015 Nicole Hempenius Franeker Franeker 5 4 4 1 27
7 2015 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 4 7 1 1 27
8 2015 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 3 5 4 0 23
9 2015 Wiljo Sijbrandij Groningen Groningen 2 4 5 0 19
10 2015 Sjanet Wijnia Wommels Wommels 2 4 0 0 14
11 2015 Elly Hofman Dronrijp Dronrijp 2 1 6 0 14
12 2015 Marije Hiemstra Easterein Easterein 1 4 2 0 13
13 2015 Maaike Osinga Franeker Franeker 3 1 1 0 12
14 2015 Martine Tiemersma Easterein Easterein 1 4 1 0 12
15 2015 Renske Terwisscha van Scheltinga Wiuwert Wiuwert 0 4 4 0 12
16 2015 Marrit Zeinstra Peins Peins 2 1 2 1 10
17 2015 Imke van der Leest Easterein Easterein 0 4 2 0 10
18 2015 Anke Winkel Hijum Hijum 0 2 6 0 10
19 2015 Feikje Bouwhuis Bolsward Bolsward 2 0 2 0 8
20 2015 Geke de Boer Wergea Wergea 0 2 4 0 8
21 2015 Nellie Rijpma Bozum Boazum 1 2 0 0 7
22 2015 Anne Monfils Kimswerd Kimswerd 0 2 2 0 6
23 2015 Annelien Broersma Easterlittens Easterlittens 0 2 2 0 6
24 2015 Louise Krol Ee Ee 1 0 2 0 5
25 2015 Sandra Hofstra Wjelsryp Wjelsryp 1 0 1 0 4
26 2015 Marte Altenburg Grou Grou 0 1 2 0 4
27 2015 Nieke Wateler Minnertsgea Minnertsga 1 0 0 0 3
28 2015 Elma Breeuwsma Folsgare Folsgare 1 0 0 0 3
29 2015 Anna-Brecht Bruinsma Wommels Wommels 1 0 0 0 3
30 2015 Anke-Marije Pompstra Wommels Wommels 1 0 0 0 3
31 2015 Ellen Jorritsma Easterlittens Easterlittens 0 1 1 0 3
32 2015 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 0 1 1 0 3
33 2015 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 3 0 3
34 2015 Nelie Steenstra Bitgummole Beetgumermolen 0 1 0 0 2
35 2015 Anouk Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
36 2015 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 0 0 2 0 2
37 2015 Iris van der Veen Franeker Franeker 0 0 2 0 2
38 2015 Anette Tuinenga de Koe Berltsum Berltsum 0 0 1 0 1
39 2015 Sanne Velsma Groningen Groningen 0 0 1 0 1
40 2015 Riska Bouma Groningen Groningen 0 0 1 0 1
41 2015 Rianne Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
42 2015 Esther Wagenaar Sint Annaparochie St.Annaparochie 0 0 1 0 1
43 2015 Lilijan Kingma Sint Annaparochie St.Annaparochie 0 0 1 0 1
44 2015 Fenna lemstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
45 2015 Marie-Jetske Lettinga Groningen Groningen 0 0 1 0 1
46 2015 Marije van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
47 2015 Klasina Huistra Reduzum Reduzum 0 0 1 0 1
48 2015 Sietske Okkema Easterein Easterein 0 0 1 0 1