Heren hoofdklasse 2016

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2016 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 9 5 7 0 44
2 2016 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 9 4 7 3 42
3 2016 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden Mantgum Holwerd, Leeuwarden. Mantgum 7 4 6 4 35
4 2016 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 5 9 2 3 35
5 2016 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 8 2 6 3 34
6 2016 Marten Bergsma Minnertsga Minnertsga 9 2 2 3 33
7 2016 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 5 6 2 0 29
8 2016 Dylan Drent Harlingen Harlingen 6 4 1 0 27
9 2016 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 5 3 5 0 26
10 2016 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 5 4 2 2 25
11 2016 Alle Jan Anema Roordahuizum, Grouw, Heerenveen Roordahuizum, Grou, Heerenveen 3 8 0 0 25
12 2016 Cornelis Terpstra Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen 5 2 5 1 24
13 2016 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 3 2 3 20
14 2016 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driesum Holwerd, Buitenpost, Driesum 2 6 2 0 20
15 2016 Patrick Scheepstra Franeker Franeker 3 4 2 1 19
16 2016 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 3 3 4 0 19
17 2016 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 3 3 3 0 18
18 2016 Erwin Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 4 2 0 1 16
19 2016 Jouke Bosje Baaium, Leeuwarden Baaium, Leeuwarden 1 4 1 1 12
20 2016 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 2 1 3 0 11
21 2016 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 3 4 0 10
22 2016 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 0 3 3 0 9
23 2016 Enno Kingma Westhoek, Wier Westhoek, Wier 1 2 1 0 8
24 2016 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 0 3 2 0 8
25 2016 Hendrik Tolsma Goutum, Leeuwarden Goutum, Leeuwarden 0 2 3 0 7
26 2016 Peter van Zuiden Tjerkwerd Tjerkwerd 0 2 2 0 6
27 2016 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 1 1 0 0 5
28 2016 Jan Schurer Franeker, Oosterend Franeker, Easterein 1 0 2 0 5
29 2016 Allard Hoekstra Franeker Franeker 0 1 3 0 5
30 2016 Laas Pieter van Straten Finkum Feinsum 0 1 0 0 2
31 2016 Willem Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
32 2016 Elgar Boersma Foudgum, Stiens Foudgum, Stiens 0 1 0 0 2
33 2016 Erik Haitsma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
34 2016 Michel van der Veen Franeker Franeker 0 1 0 0 2
35 2016 Martijn Olijnsma Hijum, Grou Hijum, Grou 0 1 0 0 2
36 2016 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 0 2 0 2
37 2016 Hendrik Jan van der Velde Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
38 2016 Ever Pieter Tolsma Winsum Winsum 0 0 2 0 2
39 2015 Dirjan Bouma Grouw Grou 0 0 1 0 1
40 2016 Remon Tie Bouma Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
41 2016 Doede Rients Okkema Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
42 2016 Geertjan de Jong St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
43 2016 Johannes van der Veen Pietersbierum Pietersbierum 0 0 1 0 1
44 2016 Steven de Bruin Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 0 1 0 1
45 2016 Rene Anema Balk Balk 0 0 1 0 1
46 2016 Gerard Sinnema Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
47 2016 Wietse Jan Dijkstra St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
48 2016 Robert Grovenstein Winsum Winsum 0 0 1 0 1
49 2016 Marten Faber Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
50 2016 Jelte-Pieter Dijkstra Oosterend, Heerenveen Easterein, Heerenveen 0 0 1 0 1
51 2016 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
52 2016 Jan Hospes Koudum, Groningen Koudum, Groningen 0 0 1 0 1
53 2016 Pieter Hilverda Winsum Winsum 0 0 1 0 1
54 2016 Erik Seerden Huizum, Franeker, Leeuwarden Huizum, Franeker, Leeuwarden 0 0 1 0 1