Dames hoofdklasse 2016

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2016 Ilse Tuinenga Berltsum Berltsum 17 3 6 5 63
2 2016 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 16 2 4 1 56
3 2016 Manon Scheepstra Franeker Franeker 10 1 5 3 37
4 2016 Marrit Zeinstra Peins Peins 5 9 4 0 37
5 2016 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 5 7 3 1 32
6 2016 Anne Monfils Kimswerd Kimswerd 5 5 2 1 27
7 2016 Wiljo Sijbrandij Groningen Groningen 5 4 1 0 24
8 2016 Sjanet Wijnia Wommels Wommels 2 6 4 0 22
9 2016 Iris van der Veen Franeker Franeker 3 4 4 1 21
10 2016 Marte Altenburg Grou Grou 1 4 9 0 20
11 2016 Imke van der Leest Easterein Easterein 2 4 3 0 17
12 2016 Rianne Vellinga Franeker Franeker 2 3 3 0 15
13 2016 Maaike Osinga Franeker Franeker 2 2 5 1 15
14 2016 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 2 2 5 0 15
15 2016 Renske Terwisscha van Scheltinga Wiuwert Wiuwert 1 3 5 0 14
16 2016 Elly Hofman Dronrijp Dronrijp 1 3 3 0 12
17 2016 Martzen Deinum Wommels Wommels 2 1 2 0 10
18 2016 Nicole Hempenius Franeker Franeker 0 1 7 0 9
19 2016 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 2 0 3 0 9
20 2016 Louise Krol Ee Ee 1 2 2 0 9
21 2016 Nellie Rijpma Bozum Boazum 1 2 1 0 8
22 2016 Joukje Kuperus Oentsjerk Oentsjerk 1 1 3 0 8
23 2016 Sandra Hofstra Wjelsryp Wjelsryp 0 4 0 0 8
24 2016 Marije Hiemstra Easterein Easterein 1 0 3 0 6
25 2016 Klasina Huistra Reduzum Reduzum 0 2 2 0 6
26 2016 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 1 1 0 0 5
27 2016 Sietske Okkema Easterein Easterein 1 1 0 0 5
28 2016 Anke Winkel Hijum Hijum 1 0 2 0 5
29 2016 Tineke Dijkstra Easterein Easterein 0 2 0 0 4
30 2016 Grada van der Schoot Harlingen Harlingen 0 2 0 0 4
31 2016 Anna-Brecht Bruinsma Wommels Wommels 0 1 2 0 4
32 2016 Mariska Hoogland Bitgummole Beetgumermolen 0 1 2 0 4
33 2016 Marije van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 1 2 0 4
34 2016 Hiske Zeinstra Peins Peins 1 0 0 0 3
35 2016 Nelie Steenstra Bitgummole Beetgumermolen 0 1 1 0 3
36 2016 Martine Tiemersma Easterein Easterein 0 1 1 0 3
37 2016 Annelien Broersma Easterlittens Easterlittens 0 1 1 0 3
38 2016 Anne Berber Zeinstra Peins Peins 0 1 0 0 2
39 2016 Hendrieke van der Schoot Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
40 2016 Minke Jansen-Dijkstra Pietersbierum Pietersbierum 0 1 0 0 2
41 2016 Anouk Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
42 2016 Mintje Meintema Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
43 2016 Michelle Bruinsma Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
44 2016 Simone Kootstra Minnertsgea Minnertsga 0 0 1 0 1
45 2016 Kim Dijkstra Makkum Makkum 0 0 1 0 1