Heren hoofdklasse 2017

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2017 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 13 4 5 1 52
2 2017 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 13 4 5 10 52
3 2017 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 10 5 3 0 43
4 2017 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 8 2 5 1 33
5 2017 Enno Kingma Westhoek, Wier Westhoek, Wier 7 2 5 4 30
6 2017 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 5 3 7 0 28
7 2017 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 3 8 1 2 26
8 2017 Erwin Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 2 9 1 1 25
9 2017 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 5 1 1 23
10 2017 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 1 9 1 0 22
11 2017 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 3 3 2 2 17
12 2017 Alle Jan Anema Roordahuizum, Grouw, Heerenveen Roordahuizum, Grou, Heerenveen 3 3 2 0 17
13 2017 Dylan Drent Harlingen Harlingen 2 4 3 0 17
14 2017 Kees van der Schoot Sexbierum Sexbierum 1 4 5 0 16
15 2017 Marten Bergsma Minnertsga Minnertsga 1 3 2 1 11
16 2017 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 2 1 2 1 10
17 2017 Hillebrand Visser Leeuwarden Leeuwarden 2 1 2 0 10
18 2017 Patrick Scheepstra Franeker Franeker 1 3 1 0 10
19 2017 Jelle Attema Idsegahuizum Idsegahuizum 1 3 1 1 10
20 2017 Pieter van der Schoot Sexbierum Sexbierum 1 3 1 0 10
21 2017 Peter van Zuiden Tjerkwerd Tjerkwerd 1 2 3 0 10
22 2017 Jouke Bosje Baaium, Leeuwarden Baaium, Leeuwarden 2 1 1 0 9
23 2017 Evert Pieter Tolsma Winsum Winsum 1 2 1 0 8
24 2017 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 1 1 1 0 6
25 2017 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 1 1 1 0 6
26 2017 Daniël Iseger Leeuwarden, Huizum, Goutum Leeuwarden, Huizum, Goutum 1 1 0 0 5
27 2017 Haye Jan Nicolay Britsum Britsum 1 0 2 0 5
28 2017 Allard Hoekstra Franeker Franeker 0 1 3 0 5
29 2017 Arnold Zijlstra Tzummarum Tzummarum 1 0 1 1 4
30 2017 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Danwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 1 0 1 0 4
31 2017 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 1 0 1 0 4
32 2017 Hyltje Bosma Makkum Makkum 1 0 1 0 4
33 2017 Johannes van der Veen Pietersbierum Pietersbierum 0 2 0 0 4
34 2017 Steven Koster Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
35 2017 Hendrik Tolsma Leeuwarden, Goutum Leeuwarden, Goutum 0 1 1 0 3
36 2017 Durk Ennema Sexbierum Sexbierum 0 1 1 0 3
37 2017 Laas Pieter van Straten Finkum Feinsum 0 1 1 0 3
38 2017 Jan Schurer Franeker, Oosterend Franeker, Easterein 0 1 1 0 3
39 2017 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 0 1 0 0 2
40 2017 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 0 1 0 0 2
41 2017 Arie den Breejen Harlingenm Franekerm Arum Harlingenm Franekerm Arum 0 0 2 0 2
42 2017 Erik Haitsma Wommels Wommels 0 0 2 0 2
43 2017 Dirk-Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 0 2 0 2
44 2017 Johan Diertens Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
45 2017 Marten Bloem Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
46 2017 Steven de Bruin Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 0 1 0 1
47 2017 Willem Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
48 2017 Jelte-Pieter Dijkstra Oosterend, Heerenveen Easterein, Heerenveen 0 0 1 0 1
49 2017 Johan Kwast Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
50 2017 Jelle Jaap Stiemsma Lioessens Lioessens 0 0 1 0 1
51 2017 Sip Jaap Bos Anjum Anjum 0 0 1 0 1
52 2017 Doede Rients Okkema Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
53 2017 Auke Boomsma Morra Morra 0 0 1 0 1
54 2017 Jouwert Nicolay Britsum Britsum 0 0 1 0 1