Dames hoofdklasse 2017

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2017 Ilse Tuinenga Berltsum Berltsum 17 3 1 3 58
2 2017 Manon Scheepstra Huizum Huizum 11 11 1 4 56
3 2017 Wiljo Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 11 3 1 0 40
4 2017 Marrit Zeinstra Peins Peins 5 6 4 1 31
5 2017 Nynke Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 4 9 1 0 31
6 2017 Anne Monfils Kimswerd Kimswerd 3 6 2 0 23
7 2017 Sjanet Wijnia Wommels Wommels 3 4 4 1 21
8 2017 Elly Hofman Dronrijp Dronrijp 3 3 4 0 19
9 2017 Marte Altenburg Grou Grou 1 3 8 0 17
10 2017 Imke van der Leest Easterein Easterein 1 4 5 0 16
11 2017 Martzen Deinum Wommels Wommels 3 2 2 1 15
12 2017 Louise Krol Ee Ee 1 3 5 0 15
13 2017 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 3 0 2 1 11
14 2017 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 3 0 0 0 9
15 2017 Joukje Kuperus Oentsjerk Oentsjerk 1 3 0 0 9
16 2017 Marije van der Meer Leeuwarden Leeuwarden 0 4 1 0 9
17 2017 Annelien Broersma Easterlittens Easterlittens 1 1 3 0 8
18 2017 Anna-Brecht Bruinsma Wommels Wommels 1 1 2 0 7
19 2017 Jeske de Boer Leeuwarden Leeuwarden 1 0 4 0 7
20 2017 Maaike Osinga Franeker Franeker 1 1 1 0 6
21 2017 Sandra Hofstra Wjelsryp Wjelsryp 1 0 3 0 6
22 2017 Martine Tiemersma Easterein Easterein 1 1 0 0 5
23 2017 Anne Berber Zeinstra Peins Peins 0 2 1 0 5
24 2017 Nynke Sinnema Grou Grou 0 1 3 0 5
25 2017 Mariska Hoogland Bitgummole Beetgumermolen 1 0 1 0 4
26 2017 Nicole Hempenius Franeker Franeker 0 1 2 0 4
27 2017 Klasina Huistra Reduzum Reduzum 0 1 2 0 4
28 2017 Hiske Zeinstra Peins Peins 0 1 1 0 3
29 2017 Melissa Rianna Hiemstra Stiens Stiens 0 1 1 0 3
30 2017 Anke Winkel Hijum Hijum 0 1 1 0 3
31 2017 Sigrid de Jong Blauwhuis Blauwhuis 0 1 0 0 2
32 2017 Iris van der Veen Franeker Franeker 0 0 2 0 2
33 2017 Ymkje Yntema Grou Grou 0 0 2 0 2
34 2017 Tineke Dijkstra Easterein Easterein 0 0 2 0 2
35 2017 Jeanette Jansma Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
36 2017 Nelie Steenstra Bitgummole Beetgumermolen 0 0 2 0 2
37 2017 Anouk Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
38 2017 Boukje Scheper Easterein Easterein 0 0 1 0 1
39 2017 Sietske Okkema Easterein Easterein 0 0 1 0 1