Heren hoofdklasse 2018

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2018 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 15 6 1 0 58
2 2018 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 14 6 1 12 55
3 2018 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Leeuwarden, Mantgum Holwerd, Leeuwarden, Mantgum 12 5 2 0 48
4 2018 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 7 6 6 4 39
5 2018 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 4 5 9 2 31
6 2018 Enno Kingma Westhoek, Wier, Leeuwarden Westhoek, Wier, Leeuwarden 5 5 5 1 30
7 2018 Marten Bergsma Minnertsga Minnertsga 6 4 2 2 28
8 2018 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 5 4 5 0 28
9 2018 Dylan Drent Harlingen Harlingen 2 5 8 0 24
10 2018 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 4 7 0 21
11 2018 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 3 3 5 0 20
12 2018 Allard Hoekstra Franeker Franeker 2 3 3 1 15
13 2018 Peter van Zuiden Tjerkwerd Tjerkwerd 1 4 4 0 15
14 2018 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 1 4 3 0 14
15 2018 Jan Schurer Franeketr, Oosterend Franeker, Easterein 2 2 2 0 12
16 2018 Kees van der Schoot Sexbierum Sexbierum 1 4 1 0 12
17 2018 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 2 1 1 1 9
18 2018 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 2 0 1 0 7
19 2018 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 2 0 1 0 7
20 2018 Haye Jan Nicolay Britsum Britsum 2 0 0 0 6
21 2018 Jelte Visser Sexbierum Sexbierum 1 1 1 0 6
22 2018 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 2 2 0 6
23 2018 Feiko Broersma Oosterlittens, Leeuwarden Oosterlittens, Leeuwarden 1 1 0 0 5
24 2018 Alle Jan Anema Roordahuizum, Grouw, Heerenveen Roordahuizum, Grou, Heerenveen 1 1 0 0 5
25 2018 Erwin Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 1 0 2 1 5
26 2018 Laas Pieter van Straten Finkum Feinsum 0 2 1 0 5
27 2018 Remmelt Bouma Weidum Weidum 0 2 1 0 5
28 2018 Auke Boomsma Morra Morra 0 2 1 0 5
29 2018 Jelle Attema Idsegahuizum Idsegahuizum 1 0 1 1 4
30 2018 Evert Pieter Tolsma Winsum Winsum 0 2 0 0 4
31 2018 Johannes van der Veen Pietersbieruum Pietersbierum 0 1 2 0 4
32 2018 Steven Koster Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
33 2018 Arnold Zijlstra Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
34 2018 Willem Heeringa Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 0 1 1 0 3
35 2018 Marten Feenstra Berlikum, Finkum, Vrouwenparochie Berltsum, Feinsum, Vrouwenparochie 0 1 1 0 3
36 2018 Pieter van der Schoot Sexbierum Sexbierum 0 1 1 0 3
37 2018 Elgar Boersma Foudgum, Stiens Foudgum, Stiens 0 1 0 0 2
38 2018 Gabe-Jan van Popta Lollum Lollum 0 1 0 0 2
39 2018 Robert Grovenstein Berlikum, Winsum Berltsum, Winsum 0 1 0 0 2
40 2018 Klaas Anne Terpstra Engelum, Menaldum, Minnertsga Engelum, Menaldum, Minnertsga 0 1 0 0 2
41 2018 Johannes Boersma Wimsum Winsum 0 1 0 0 2
42 2018 Hendrik Bouwhuis Bolsward, Sneek Bolsward, Sneek 0 1 0 0 2
43 2018 Jouke Bosje Baaium, Leeuwarden Baaium, Leeuwarden 0 1 0 0 2
44 2018 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittesn Witmarsum, Leeuwarden, Easterlittens 0 0 2 0 2
45 2018 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 0 1 0 1
46 2018 Bauke Dijkstra Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
47 2018 Martijn Olijnsma Hijum, Grouw Hijum, Grou 0 0 1 0 1
48 2018 Lennart Adema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
49 2018 Hijltje Bosma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
50 2018 Doede Rients Okkema Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
51 2018 Patrick van Dellen Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
52 2018 Stefan van der Meer Baard Baard 0 0 1 0 1
53 2018 Klaas Pier Folkertsma Wons Wons 0 0 1 0 1