Dames hoofdklasse 2018

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2018 Manon Scheepstra Huizum Huizum 16 7 3 0 65
2 2018 Nynke Sijbrandij Huizum Huizum 14 6 5 1 59
3 2018 Ilse Tuinenga Berltsum Berltsum 13 6 6 0 57
4 2018 Sjanet Wijnia Wommels Wommels 11 6 4 0 49
5 2018 Wiljo Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 10 5 6 0 46
6 2018 Marrit Zeinstra Groningen Groningen 8 8 4 1 44
7 2018 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 4 3 3 0 21
8 2018 Sandra Hofstra Wjelsryp Wjelsryp 3 6 0 0 21
9 2018 Marte Altenburg Grou Grou 2 4 6 0 20
10 2018 Louise Krol Ee Ee 2 5 2 0 18
11 2018 Tineke Dijkstra Wjelsryp Wjelsryp 1 7 1 0 18
12 2018 Anne Monfils Groningen Groningen 2 3 3 0 15
13 2018 Annelien Broersma Leeuwarden Leeuwarden 1 2 7 0 14
14 2018 Martzen Deinum Wommels Wommels 0 3 6 0 12
15 2018 Elly Hofman Dronrijp Dronrijp 0 3 5 0 11
16 2018 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 2 0 0 0 6
17 2018 Nelie Steenstra Minnertsga Minnertsga 1 1 1 0 6
18 2018 Aukje van Kuiken Kollumerpomp Kollumerpomp 0 2 2 0 6
19 2018 Anna-Dieuwke Dijkstra Huizum Huizum 1 1 0 0 5
20 2018 Maaike Osinga Franeker Franeker 0 2 0 0 4
21 2018 Sietske Okkema Easterein Easterein 0 2 0 0 4
22 2018 Marije van der Meer Huizum Huizum 0 0 4 0 4
23 2018 Jeska Terpstra Easterein Easterein 1 0 0 0 3
24 2018 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
25 2018 Anouk Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
26 2018 Klasina Huistra Reduzum Reduzum 0 0 3 0 3
27 2018 Martine Tiemersma Groningen Groningen 0 0 3 0 3
28 2018 Hiske Zeinstra Groningen Groningen 0 1 0 0 2
29 2018 Andrea Kroes Gauw Gauw 0 1 0 0 2
30 2018 Sigrid de Jong Blauwhuis Blauwhuis 0 1 0 0 2
31 2018 Anne Berber Zeinstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
32 2018 Ineke van der Ploeg Ried Ried 0 1 0 0 2
33 2018 Anke Winkel Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
34 2018 Kim Dijkstra Makkum Makkum 0 0 2 0 2
35 2018 Amarins de Groot Mantgum Mantgum 0 0 2 0 2
36 2018 Lotte Delgrosso Marsum Marsum 0 0 2 0 2
37 2018 Jildou Sweering Folsgare Folsgare 0 0 2 0 2
38 2018 Jennie Terpstra Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
39 2018 Hendrieke van der Schoot Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
40 2018 Anna Ennema Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
41 2018 Fiera de Vries Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
42 2018 Wybrig Bakker Tersoal Tersoal 0 0 1 0 1
43 2018 Melissa Rianna Hiemstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1