Dames hoofdklasse 2019

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2019 Manon Scheepstra Huizum Huizum 15 9 2 4 65
2 2019 Ilse Tuinenga Franeker Franeker 15 5 2 5 57
3 2019 Imke van der Leest Easterein Easterein 9 8 3 0 46
4 Sjanet Wijnia Wommels 11 4 4 0 45
5 2019 Nynke Sijbrandij Huizum Huizum 9 6 5 1 44
6 2019 Marrit Zeinstra Groningen Groningen 8 6 6 1 42
7 2019 Louise Krol Ee Ee 4 4 8 8 28
8 2019 Anne Monfils Groningen Groningen 2 9 4 0 28
9 2019 Harmke Siegersma Berltsum Berltsum 1 8 4 0 23
10 2019 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 0 9 4 0 22
11 2019 Sandra Hofstra Wjelsryp Wjelsryp 2 3 9 0 21
12 2019 Tineke Dijkstra Wjelsryp Wjelsryp 2 2 11 0 21
13 2019 Jeska Terpstra Easterein Easterein 2 3 4 1 16
14 2019 Martzen Deinum Wommels Wommels 2 2 2 0 12
15 2019 Lotte Delgrosso Marsum Marsum 2 1 1 0 9
16 2019 Anne Berber Zeinstra Leeuwarden Leeuwarden 0 2 3 7
17 2019 Jennie Terpstra Mantgum Mantgum 0 1 5 0 7
18 2019 Serena Hovenga Marsum Marsum 2 0 0 0 6
19 2019 Anna-Dieuwke Dijkstra Huizum Huizum 1 1 1 0 6
20 2019 Anna-Brecht Bruinsma Wommels Wommels 0 2 2 0 6
21 2019 Annet de Haan St Annaparochie St.Annaparochie 0 2 0 0 4
22 2019 Klasina Huistra Reduzum Reduzum 1 0 0 0 3
23 2019 Sjoukje Visser Damwoude Damwoude 1 0 0 0 3
24 2019 Jeske de Boer Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
25 2019 Anouk Tolsma Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
26 2019 Melissa Rianna Hiemstra Stiens Stiens 1 0 0 0 3
27 2019 Marte Altenburg Grou Grou 0 0 3 0 3
28 2019 Jildou Sweering Folsgare Folsgare 0 0 3 0 3
29 2019 Hester Bruinsma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
30 2019 Sietske Okkema Easterein Easterein 0 1 0 0 2
31 2019 Anke Winkel Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
32 2019 Amarins de Groot Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
33 2019 Rixt Keuning Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
34 2019 Andrea Kroes Gauw Gauw 0 1 0 0 2
35 2019 Sigrid de Jong Blauwhuis Blauwhuis 0 1 0 0 2
36 2019 Annelien Broersma Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
37 2019 Metsje Sipma 0 0 1 0 1
38 2019 Aukje van Kuiken Kollumerpomp Kollumerpomp 0 0 1 0 1
39 2019 Hiske Zeinstra Groningen Groningen 0 0 1 0 1
40 2019 Rixt Wijnia Wommels Wommels 0 0 1 0 1
41 2019 Jeanette Jansma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
42 2019 Wiljo Sijbrandij Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
43 2019 Marie-Jetske Lettinga Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
44 2019 Hendrieke van der Schoot Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
45 2019 Marije Hellinga Marsum Marsum 0 0 1 0 1