Heren hoofdklasse 2019

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2019 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 14 7 3 10 59
2 2019 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Mantgum Holwerd, Mantgum 15 3 4 3 55
3 2019 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 13 4 5 1 52
4 2019 Marten Pieter Bergsma Minnertsga Minnertsga 10 5 2 3 42
5 2019 Hendrik Kootstra Minnertsga Minnertsga 6 5 3 2 31
6 2019 Renze Pieter Hiemstra Zweins, St-Annaparochie, St-Jacobiparochie, Deinum Zweins, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Deinum 5 6 3 0 30
7 2019 Menno van Zwieten Peins, Heerenveen Peins, Heerenveen 2 8 8 0 30
8 2019 Hans Wassenaar Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 5 5 2 4 27
9 2019 Erwin Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 3 6 6 1 27
10 2019 Dylan Drent Harlingen Harlingen 4 5 2 0 24
11 2019 Bauke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 6 4 0 22
12 2019 Kees van der Schoot Sexbierum, Leeuwarden Sexbierum, Leeuwarden 2 5 6 0 22
13 2019 Jelte-Pieter Dijkstra Heerenveen Heerenveen 1 4 3 1 14
14 2019 Thomas van Zuiden Tjerkwerd, Bolsward Tjerkwerd, Bolsward 0 4 6 0 14
15 2019 Enno Kingma Westhoek, Wier, Leeuwarden Westhoek, Wier, Leeuwarden 0 4 5 0 13
16 2019 Laas Pieter van Straten Menaldum, Stiens, Finkum Menaldum, Stiens, Feinsum 3 0 3 0 12
17 2019 Allard Hoekstra Franeker Franeker 1 3 3 0 12
18 2019 Pier Piersma Hardegarijp, Leeuwarden, Witmarsum, Oosterlittens Hurdegaryp, Leeuwarden, Witmarsum, Oosterlittens 2 0 1 0 7
19 2019 Pieter Jan Plat St-Annaparochie, Leeuwarden St.-Annaparochie, Leeuwarden 0 2 3 0 7
20 2015 Sjoerd de Jong St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 2 3 0 7
21 2019 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 2 0 0 0 6
22 2019 Hijltje Bosma Ferwoude, Makkum Ferwoude, Makkum 1 1 0 0 5
23 2019 Marten Feenstra Berlikum, Finkum, Vrouwenparochie Berltsum, Feinsum, Vrouwenparochie 0 1 3 0 5
24 2019 Gabe-Jan van Popta Lollum Lollum 1 0 1 0 4
25 2019 Paul Dijkstra Beetgum Beetgum 0 2 0 0 4
26 2019 Yannick Hielkema Beetgum Beetgum 0 2 0 0 4
27 2019 Remmelt Bouma Weidum Weidum 1 0 0 1 3
28 2019 Simon Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 1 0 0 0 3
29 2019 Jelte Visser Firdgum, Sexbierum Firdgum, Sexbierum 1 0 0 0 3
30 2019 Willem Heeringa Tzummarum, Leeuwarden Tzummarum, Leeuwarden 1 0 0 0 3
31 2019 Alle Jan Anema Grouw, Roordahuizum, Heerenveen Grou, Roordahuizum, Heerenveen 0 1 1 0 3
32 2019 Eevrt Pieter Tolsma Winsum Winsum 0 1 1 0 3
33 2019 Auke Boomsma Morra Morra 0 0 3 0 3
34 2019 Sybren Visser Heerenveen Heerenveen 0 1 0 0 2
35 2019 Gerrit Jan Duiven Hidaard Hidaard 0 1 0 0 2
36 2019 Bauke Dijkstra Oosterend, Franeker Easterein, Franeker 0 1 0 0 2
37 2019 Daniël Iseger Goutum, Huizum, Leeuwarden Goutum, Huizum, Leeuwarden 0 1 0 0 2
38 2019 Sip Jaap Bos Anjum, Groningen Anjum, Groningen 0 0 2 0 2
39 2019 Haye Jan Nicolay Britsum Britsum 0 0 2 0 2
40 2019 Rick Poortstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
41 2019 Jelle Jaap Stiemsma Lioessens Lioessens 0 0 1 0 1
42 2019 Gerben Hein Wijtsma Lioessens Lioessens 0 0 1 0 1
43 2019 Johannes van der Veen Tzummarum, Pietersbierum Tzummarum, Pietersbierum 0 0 1 0 1
44 2019 Jouke Bosje Welsrijp, Leeuwarden Welsrijp, Leeuwarden 0 0 1 0 1
45 2019 Pieter Jan Leijenaar Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
46 2019 Menno Galema Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
47 2019 Gjalt Sjirk de Groot Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
48 2019 Jelle Cnossen Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
49 2019 Ignas Dijkstra Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
50 2019 Klaas Pier Folkertsma Wons Wons 0 0 1 0 1