Fysiek object

Lauwerkrans

Onderdeel van: Digitale collectie Keatsmuseum
Data gewonnen: 20 september 1970
Eigendom van:Keatsmuseum
Gewonnen door: Klaas van Wieren

Omschrijving:

1e prijs Oldehove dag 
Jan FilippusTamminga, Beers
Klaas van Wieren, Menaldum (Koning)
Gerrit van der Heide, Leeuwarden

Relaties

Klaas van Wieren (kaatser)
Keatsmuseum (eigendom)

[LEEG]
[LEEG]