Fysiek object

Wandbord

Onderdeel van: Digitale collectie Keatsmuseum
Datum: 1956

Omschrijving:

Kastelein Schelte Dijkstra nam op 22 november 1927 café De Prins te Franeker over. Tegelijkertijd kwam hij in het bezit van een verzameling foto's van kaatskoningen (overgenomen van Broer Soolsma uit Harlingen). Bij de verkoop van zijn café in 1956 deed hij deze collectie over aan het toenmalige stadsmuseum, 't Coopmanshûs, te Franeker. Dit werd de basis van het kaatsmuseum. Schelte Dijkstra overleed op 31 maart 1983 te Harlingen op 93-jarige leeftijd.
Zijn verzameling is nu onderdeel van het museum dat als thema heeft Hjir is it ferhaal, it ferhaal van it keatsen.
Hiertoe behoren 4 grote wandborden, waarvan de tekst samen het volgende gedicht vormen:
It libben jowt mei stean en fallen
Rjue driuwerkes nei stive ballen
kom keatser lit de ljue lûd roppe
Siz neat, mar slaen de ballen boppe

Deze dichtregels zijn van Wynsen Faber

Relaties

Kaatsmuseum (kaatsvereniging)

tttttttttttttttTineke Nauta, 6/1/2022
[LEEG]
[LEEG]