Foto

KM-BS01-0058

Opschrift:De Bondswedstrijd in 1924 te Franeker, waar voortaan alle Bondswedstrijden voor Senioren zullen plaatsvinden.
Onderdeel van: Kaatshistorie
Datum gecreeërd: 9 juni 1924

Omschrijving:

V.l.n.r.: Klaas Wiebrens Kooistra, Gerben (Germ) Koster en Ids Karel Jousma voor de kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum en de winnaars van de eerste prijs op de Bondswedstrijd voor Senioren in 1924 te Franeker.

Relaties

KNKB (bond)
is gemaakt in Franeker
bevond zich in Sjûkelân

123456789Tineke Nauta, 6/1/2022
KM-BS01-0058
KM-BS01-0058