Foto

KM-AF01-0001

Onderdeel van: Kaatshistorie
Datum:

Omschrijving:

Fokke de Jong, die in 1907 met Hylke Rollingswier en Julius Alkema de Freulepartij te Wommels won, biedt de heer Wiersma, voorzitter van de kaatsvereniging "Hald Moed" te Achlum, een wisselbeker aan voor de Hylke Rollingswierpartij, een Jongens afdelingskaatswedstrijd.

Relaties


KNKB (bond)
is gemaakt in Achlum

[LEEG]
[LEEG]