VRIJWILLIGERSBANKJE

Woensdag j.l. werd in het Keatsmuseum het “vrijwilligersbankje”  in gebruik genomen.  Jan Sijtsma, PC-koning in 1957 en nog steeds vrijwilliger in het Keatsmuseum, kwam op het idee om een bankje in de binnentuin van het museum te plaatsen. Te gebruiken door de vrijwilligers en door vermoeide museumbezoekers. Daarnaast stelde Sijtsma ook nog een financiële bijdrage beschikbaar. Bij de uitwerking van het idee boden Renze Prins, directeur van RKPbouw te Franeker en zijn broer Remco spontaan hun medewerking aan. RKPbouw stelde het materiaal beschikbaar en Remco Prins heeft de bank en tafel voor het Keatsmuseum gemaakt.

Het bestuur van het Keatsmuseum is de drie heren zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Links op de foto Remco Prins, in het midden Jan Sijtsma en rechts Renze Prins.