Terug in de tijd | PC 1970

Dit jaar geen PC, maar we laten u in deze coronatijd wel die speciale PC-sfeer beleven door “Terug in de tijd’ te gaan. We dompelen ons kopje onder in de PC van vijftig jaar geleden. Beleef nog eens de PC van 1970, lees de verhalen, bekijk de beelden!!

Winst voor Okkinga, Van Wieren, Talsma op PC van 1970
De finalisten

Topformatie

Topformaties zijn er in de kaatserij altijd geweest. Want het is een logische zaak dat de beste spelers elkaar opzoeken en met elkaar formeren. Zelfs schier onverenigbare karakters stappen over deze problemen heen als dat hun kaatsprestaties ten goede komt. Een van die topformaties uit de 20ste eeuw was het partuur van Gerrit Okkinga (opslag), Klaas van Wieren (voorin) en Dirk Talsma (achterin). In 1969 formeerden zij en behaalden direct een 3e prijs op de PC, een jaar later waren zij winnaar. Zij bleven zo’n 6 jaar bij elkaar en regen de ene na de andere zege aan elkaar. Het is dan ook verwonderlijk dat het bij die ene PC-overwinning bleef. In 1971 een 2e prijs, 1972 een 3e prijs, in 1973 wederom een 2e prijs en in 1974 verlies in de eerste omloop.

De PC-finale van 1970

Tot aan de finale werd er niet geweldig gespeeld op de PC van 1970. De enige sensatie was de winst in de eerste omloop van de 46-jarige Hotze Schuil met zijn maten Sikke Sikkema en Jelle Kooistra. Zij stonden tegen Sjouke de Boer, Sjoerd Heeringa en Gerrit van der Heide met 4-1 achter maar wisten toch te winnen, maar sneuvelden daarna roemloos tegen de latere winnaars met 5-2 en 6-4.  De finale vergoedde echter veel. Het partuur Johan van Seijst, Johannes Westra en het grote talent Hidde Sijpersma hadden een perfecte start. Om de tegenstander in verwarring te brengen stond Johannes Westra voorin, in plaats van Hidde Sijpersma. Dat pakte goed uit want ze kwamen met 1-0 voor doordat Okkinga op 6-6 het perk miste. Het werd zelfs 2-0 door twee zitballen van Van Seijst en een herculesslag van Sijpersma op de zes. Via 4-6 en 2-6 werd de aansluiting gevonden maar toen Okkinga op 6-6 wederom het perk miste was de stand 3-2. Het volgende eerst zou cruciaal zijn. Van Seijst cs kwamen met 6-0 voor, door twee missers van Klaas van Wieren en een bovenslag van Johannes Westra. Op 6-4 kon Van Seijst het eerst binnenhalen door een kaats bij de boven te verdedigen, maar hij faalde met zijn opslag. Op 6-6 kwam er een kaats die Okkinga deze keer wel wist te verzilveren. Het werd geen 4-2 maar 3-3.  Het verzet van Van Seijst cs was gebroken. Via 2-6 en 4-6 werd het 3-5. Op 3-5 en 0-6 maakte Okkinga met een zitbal een einde aan deze spannende finale.

Koningschap Dirk Talsma

Het koningschap op de PC – en daar niet alleen – is onder kaatsers en toeschouwers altijd een onderwerp van discussie. Dat was zo en zal ook altijd wel zo blijven. Aan de vooravond van de PC in 1970 gaf Talsma, die op de generale in Arum het koningschap was misgelopen, daarover als volgt zijn mening: ‘De grootste eer die er voor mij is weggelegd is nog eens een keer koning te worden van de PC. Al het andere heb ik al bereikt. Maar aangezien je dat als achterinse toch haast nooit wordt, kan ik dat ook wel uit mijn hoofd zetten.’
Het zou best kunnen dat deze ontboezeming van Talsma de koningscommissie juist dat extra zetje heeft gegeven waarmee Mr. Bijlsma bij de prijsuitreiking bekend kon maken dat wij ‘nei ampel berie besletten ha, dizze dei ta in Trijekeningendei te meitsjen.’ (Gerrit Okkinga was al koning geweest in ’63 en Klaas van Wieren in ’67). Dirk Talsma kon zijn geluk niet op. Een verslaggever van de LC ontlokte hem de uitspraak: ‘Dit is misschien wel het mooiste moment in mijn leven.’ Overigens was de opmerking van Talsma over het koningschap voor achterinsen bezijden de waarheid. Want tussen 1960 en 1969 werd er op de PC driemaal een opslager, driemaal een achterinse en viermaal een voorinse tot koning gekozen.

Anderen over het koningschap voor Talsma

Johannes Westra: ‘Ik ben op de koningsprijs tegen. Ik had deze prijs beslist niet aangenomen, als ik koning was geworden. Ik heb dit van te voren ook duidelijk tegen Mr. Bijlsma gezegd. Dirk Talsma is overigens verdiend tot koning uitgeroepen. Hij heeft enorm veel werk gedaan.’
Johan van Seijst: ‘Over het algemeen wordt een achterinse te weinig koning gemaakt. Dirk heeft het echter zonder meer verdiend.’
Sikke Sikkema: ‘Ongelooflijk wat Dirk Talsma heeft laten zien.’
Mr. Klaas Bijlsma: ‘Technisch en psychologisch was de keuze van het koningschap verantwoord, want we hebben nu drie koningen die de PC hebben gewonnen.’ Bijlsma doelde hierbij op de eerdere koningschappen voor Okkinga en Van Wieren.

Gerrit Okkinga

Hotze Schuil over het spelpeil

‘De opslag is tegenwoordig het zwakke punt van het kaatsen. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de functie van opslager de minst gewaardeerde plaats is in een partuur.’
En over de kwaliteit van de topspelers: ‘Het aantal topkaatsers is momenteel te beperkt. Van de 48 die er vandaag op de PC speelden, zijn er maar een stuk of zes à zeven die werkelijk topspelers zijn.’
Over het bespelen van de superieure Dirk Talsma: ‘Een opslager moet er voor zorgen Dirk Talsma stilstaand een bal te laten uitslaan.’
Klaas van Wieren