Oudste PC-tekeningen naar Kaatsmuseum

De twee oudste tekeningen ooit van de PC zijn zaterdag 12 november 2016 onthuld. De tekeningen uit augustus 1881 zijn recent gevonden en vormden een inspiratiebron voor de afbeelding van de zilveren Keningsbal.
De tekeningen zijn in bruikleen gegeven door de Stichting Frjentsjerter Universiteit en een anonieme particulier. De tekenaar is architectuur- en landschapsschilder Johan Conrad Greve uit Amsterdam.