Nieuwe aanwinsten

Nieuwe aanwinsten

De vitrine met nieuwe aanwinsten in het Keatsmuseum is gevuld met een serie borden en tegels van Makkumer aardewerk. Ze zijn eind 2018 geschonken door Pieter Tienstra en de KNKB.
Het bord linksonder werd gewonnen door Pieter Tienstra op de Bondswedstrijd in 1995. Hij kaatste toen voor Groningen met als maten Sake Porte en Johannes Dijkstra.
Het bord rechtsonder is een derde prijs gewonnen door Pieter op de Tichelaarpartij in 2002, samen met Sjirk Gjalt de Groot en Tjipco Vellinga.
Het tegeltableau en de bovenste drie borden zijn schenkingen aan de KNKB bij het 100-jarig bestaan in 1997.