Nieuwe aanwinsten

In de afgelopen maanden juni, juli en augustus hebben we de collectie uitgebreid met een aantal bijzondere objecten. De reeds in het Keatsmuseum aanwezige bruiklenen van Cees Thijssen, Sjouke Helfrich en Johannes Zijlstra werden omgezet in schenkingen. De zonen van Johannes Zijlstra hadden bij hun bezoek aan het Keatsmuseum zelfs nog een aantal voorwerpen meegenomen die alsnog aan de collectie van hun vader kon worden toegevoegd. De prijzen van Sjouke Helfrich zijn binnenkort te bewonderen in een ook aan het Keatsmuseum nagelaten dressoir/vitrinekastje.

Kaatsvereniging Holwerd en KV De Eendracht van Hitzum brachten hun oude vaandel voor langdurig bruikleen naar het Keatsmuseum en wat Holwerd betreft wordt de collectie binnenkort uitgebreid met een zilveren telegraaf. Deze werd jarenlang gebruikt als wisselprijs voor een jongens-afdelingswedstrijd.

Van Ritske de Vries uit Grijpskerk ontvingen wij een aantal prachtige plakboeken met foto’s, brieven, krantenverslagen, wedstrijdlijsten etc. uit de jaren zeventig toen zijn vader Harke de Vries KNKB-scheidsrechter was.

De familie Rohn uit Arum schonk ons een zilveren lepel die in 1948 was geschonken aan Jan Dirks van der Mei en een erepenning die Van der Mei had ontvangen van de KNKB. Van der Mei is vooral bekend geworden door zijn kaatsverhalen in de LC (1939-1949) onder de titel ‘Keningen fan no en eartiids’. Daarnaast was hij van 1939 t/m 1955 PC-dichter en schreef hij ook kaats- en koningsgedichten voor andere kaatspartijen. Het is mooi dat wij naast zijn literaire nalatenschap nu ook een tweetal objecten, die aan zijn liefde voor de kaatserij refereren, in ons bezit hebben.