Mini-expositie “de 4 Friese Sporten”

Zaterdag 2 juni jl. was het Kaatsmuseum op uitnodiging te gast in Hijum, waar de mini-expositie “De 4 Friese Sporten” werd gehouden. Deze sporten waren: kaatsen, schaatsen, fierljeppen en skûsjesilen.

In dorpshuis “De Kampioen” hebben wij een overzicht gegeven van wat er zoal in ons museum aanwezig is, ondersteund door beeldmateriaal door middel van beamer en scherm. Van ’s-morgens 10 tot ’s-middags 5 uur toonden de aanwezigen veel belangstelling, ook voor onze sport. Op bijgaande foto’s krijgt u een indruk van onze stand in “De Kampioen”. Het was een mooie gelegenheid, onze kaatssport, maar ook ons museum te promoten.