Klavertje Vier op’e klaai

Afgelopen week werd door Joop Bierma wonende aan de Oudebildtdijk in de Westhoek zijn “klavertje vier” in bruikleen aangeboden aan het Keatsmuseum.

Joop werd in 1962 in Sint Jabik geboren. Zijn eerste belangrijke succes boekte hij op het NK jongens in 1977 toen hij voor de Kaatsvereniging Het Noorden de 2e prijs won. In datzelfde jaar won hij ook de 2e prijs op de Freule in Wommels. Een jaar later won Joop met zijn maten Johannes Nicolai en Leo Leeuwen de 1e prijs.
1982 werd ook een succesvol verhaal; in dit jaar werd zowel de Jong Nederland partij (met Leo Leeuwen en Rudolf Botma) als de Bond voor senioren (met Henk Leeuwen en Reinder Triemstra) gewonnen voor zijn dorp Sint Jabik.
In 1987 won hij op de PC de 2e prijs. Joop Bierma was een kaatser met een flitsende en onberekenbare opslag.
In 1989 was het dan zover, het laatste blad van het klavertje vier (Freulepartij, Jong Nederland, Bondspartij en PC) werd gewonnen op de PC. Met zijn maten Sake Porte en Hotze Rusticus wist hij deze dag te winnen en werd ook nog tot koning uitgeroepen.
Na zijn kaatsperiode ging Joop de muziek in; zijn tweede favoriete bezigheid.
Joop woont nog steeds aan de Oudebildtdijk.

Tekst en foto: Marty Slager