Keatsmuseum krijgt bijzonder bruikleen

Het Keatsmuseum in Franeker heeft op vrijdagmiddag 15 juni van een particuliere eigenaar van buiten Friesland de oudst bekende zilveren kaatsbal in bruikleen gekregen. Deze zilveren kaatsbal is voor het publiek te bewonderen tijdens de tentoonstelling 'Kaatszilver 1750-2018'.

De zilveren bal heeft als opschrift:

'VERKAETST tot OSTEREND in het jaer 1750
Komt nuw Vrinden en Gaet met mij
Na Osterend; 't Staet voor elk vrij,
Om daer te kaetsen en drinken,
Want voor U geld zal men U schinken
Maer sla wel toe, Eer gij staet kijken,
Dat een ander met dees bal gaet strijken'

Over de tentoonstelling

Naast dit bijzondere bruikleen zullen er in de tentoonstelling ook andere bijzondere zilveren kaatsballen – waaronder een moderne bal die gemaakt is als meesterstuk op de opleiding voor edelsmid te Schoonhoven – te zien zijn. Tevens worden er een groot aantal andere zilveren kaatsprijzen uit de 19de en 20ste eeuw tentoongesteld. Waaronder de originele zilveren wisselprijzen van de PC, de Freulepartij, de Bondspartij, de Jong Nederlandpartij, de Ald Meierspartij, de Bangmapartij, de Van Aismapartij, de Oldehovepartij en de Jong Feintepartij. Met toestemming van KV Klaine Izak te Vrouwenparochie zal ook de zilveren Gripebal voor het eerst sinds lange tijd buiten het eigen dorp te bewonderen zijn. Het geheel wordt geflankeerd met kleinere, maar niet minder bijzondere  zilveren objecten uit de collectie van het Keatsmuseum.

De officiële opening van de tentoonstelling is op donderdagmiddag 26 juli in het Keatsmuseum te Franeker. Vanaf vrijdag 27 juli is de tentoonstelling toegankelijk voor bezoekers.

Het Keatsmuseum is geopend van dinsdagmiddag tot en met zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.