Kaatsprijs

Keatsmuseum is op zoek naar jouw mooiste kaats-voorwerp

De Koninklijke Nederlandse KaatsBond (KNKB) viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan en het oudste sportmuseum van Nederland, het Kaatsmuseum, zijn 50-jarig bestaan. Naast de gebruikelijke tentoonstelling willen we daar via een tijdelijke expositie extra aandacht voor vragen door onder meer een aantal kaatsattributen, prijzen of andere aan de kaatssport gerelateerde voorwerpen, te laten zien waar een bijzonder verhaal aan vast zit.

Op de PC-torens staat: “Hjir is it keatsen, hjir rekket de bal it hert” en in het Kaatsmuseum: “Hjir is it ferhaal, it ferhaal fan it Keatsen”. Twee passende uitspraken van Baukje Wijtsma.

Tijdelijke expositie

Voor onze tijdelijke expositie roepen wij de hulp in van het kaatspubliek, kaatsers, oud-kaatsers, verenigingsbestuurders etc., die kaatsattributen aanreiken waar voor hen een leuk verhaal of een bijzondere emotie aan vast zit. Veelal zullen dit gewonnen prijzen zijn maar het kan ook om een ander aan de kaatssport verbonden voorwerp gaan.

Om tot een goede selectie voor de tijdelijke expositie te komen vragen wij u het volgende:

  • Maak (bij voorkeur) een liggende digitale foto van het object (Myn Moaiste)
  • Beschrijf in een verhaal van maximaal 300 woorden (halve A4) waarom dit object voor u zo bijzonder is of een speciale emotie oproept

Meedoen

Stuur uiterlijk op 15 maart a.s. de digitale foto samen met het bijbehorende verhaal naar het e-mailadres van het Kaatsmuseum: info@keatsmuseum.frl

Uit alle inzendingen zal een selectie worden gemaakt om te laten zien tijdens de tijdelijke expositie.