KM-BM01-0031

De meisjes voor kaatsvereniging “Sjirk de Wal” te Dronrijp zijn dolblij met de derde prijs op de Bondswedstrijd voor Meisjes pupillen te Engelum in 1999. V.l.n.r.: Sanne Velsma, Jannie Heida, begeleidster Alie Minke Heeg en Karina Frijling.