KM-BM01-0026

De prijswinnende parturen bijeen op de Bondswedstrijd voor Schoolmeisjes in 1998 te Achlum. Op de voorste rij v.l.n.r.: Anna Aafke Zijlstra, Agnes van der Laan en Nynke Posthumus voor de kaatsvereniging “De Lytse Stuit” te Scharnegoutum, de tweede prijs; Nynke Ponne, Jindra ten Kate en Janke Stienstra voor de kaatsvereniging “Hallum” te Hallum, de eerste prijs. Op de achterste rij v.l.n.r.: Fetsje Hilverda, Janny de Haan en Anna-Lynn Wijbenga voor de kaatsvereniging “Foswert” te Ferwerd, de derde prijs; Jantiena Dijkstra, Aafke Tjepkema en Nynke Rixt Dijkstra voor de kaatsvereniging “De Kolk” te Oude Bildtzijl, de derde prijs.