Jaarlijkse ledenvergadering Freonen fan it Keatsmuseum afgelast

Het bestuur van de Freonen fan it Keatsmuseum heeft de jaarlijkse ledenvergadering afgelast. De reden acht het bestuur bekend. Deze vergadering zou dit jaar worden gehouden op woensdag 15 april in de kantine van VvV Menaem.
Of en wanneer de jaarlijkse ledenvergadering nu plaats zal vinden kan het bestuur nog niet zeggen, dat is afhankelijk van de situatie, zoals die zich in de komende tijd zal ontwikkelen. Het bestuur hoopt de vergadering in elk geval dit jaar nog te kunnen houden. Een nieuwe datum zal dan met de leden worden gecommuniceerd via e-mail, de website en facebookpagina van het Keatsmuseum en door middel van de bekende kaatswebsites.