HET KAATSMUSEUM IN FRANEKER

Geopend in 1972,  en is daarmee het oudste sportmuseum van Nederland.
Het museum geeft in haar vaste opstelling een beeld van de historische ontwikkeling van de kaatssport. In wisselende tentoonstellingen wordt aandacht besteed aan bijzondere kaatsers, verenigingen of andere thema’s.