Grypebal sinds lange tijd voor het eerst buiten Vrouwenparochie

In 1794 wonnen een drietal Vroubuursters de Grypebal te Beetgum. Bij de prijsuitreiking onstond er een enorme vechtpartij waarbij de Vroubuursters – met bal – het hazenpad kozen. Eenmaal veilig in Vrouwenparochie werd besloten dat er nadien alleen door inwoners van het eigen dorp om deze bal gekaatst kon worden. De Grypebal bleef daardoor in Vrouwenparochie. En nog  ieder jaar wordt er in Vrouwenparochie door eigen inwoners om deze bal gekaatst. Het is daarmee de oudste sportprijs van de oudst bekende sportwedstrijd in Nederland die nog altijd wordt gehouden.

Voor de unieke tentoonstelling 'Kaatszilver sinds 1750 tot heden' heeft het bestuur van KV Klaine Izak uit Vrouwenparochie een historische uitzondering willen maken. We hebben echter toe moeten zeggen dat de Grypebal voor aanvang van de Grypepartij, begin september, weer in Vrouwenparochie terug is. De tentoonstelling duurt tot begin november, maar de Grypebal is er alleen in de maand augustus. Wilt u deze bijzondere kaatsprijs bewonderen? Kom dan tijdig naar de tentoonstelling.

Op de foto tekenen Melanie van der Mossel (links) en Sjoerdsje Monsma (rechts) namens het bestuur van KV Klaine Izak uit Vrouwenparochie de bruikleenovereenkomst.

Zie ook artikel LC (klik hier)