EINDEJAARSBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

Traditiegetrouw werd er ook dit jaar weer een eindejaarsbijeenkomst met de vrijwilligers van het Keatsmuseum gehouden. Voorzitter Bram Bonnema kon ruim 40 mensen welkom heten. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun geweldige inzet en nam in vogelvlucht het jaar 2018 door. Daarbij werd natuurlijk ook stilgestaan bij LF 2018. In dat kader werd in Franeker de keatswike “Heedaar” georganiseerd. Het Keatsmuseum was daar nauw bij betrokken. Natuurlijk werd de wisseltentoonstelling “Fries kaatszilver van 1750 tot heden” nog genoemd, met de oudst bekende kaatsbal uit 1750 van Easterein. Het bezoekersaantal toont een stijgende lijn, waarbij gezegd moet worden dat steeds meer groepen de weg naar het Keatsmuseum weten te vinden. Bestuur en vrijwilligers hebben samen de afgelopen jaren grondig geëvalueerd en verbeterpunten benoemd om het Keatsmuseum voor de bezoeker nog aantrekkelijker te maken.