Eerste exemplaar Keatsfreon voor Ilse Tuinenga

Was het in Franeker op vrijdag 8 maart de bedoeling de kaatsende jeugd van nu meer bij het historisch georiënteerde blad De Keatsfreon te betrekken met medewerking van Ilse Tuinenga? Of werd het eerste exemplaar van de editie van 2019 om een andere reden uitgereikt aan de PC-koningin van 2018? In ieder geval had het voornemen geen invloed op de samenstelling van het veelal oudere publiek vrijdagmiddag in It Keatsmuseum in Franeker. Want het is nog altijd vijftig tinten grijs met een enkele pluk donker ertussen.

Dat Tuinenga het eerste exemplaar mocht krijgen van het blad dat jaarlijks wordt  uitgegeven door de ‘vrienden van het keatsmuseum’ had alles te maken met het verhaal over pake Corrie Tuinenga dat Wally Brouwer schreef. En Tuinenga is als jongste telg uit die familie toch met voorsprong de meest succesvolle jonge loot van het geslacht Tuinenga.

Tuinenga zelf bleek een vaardig spreekster nadat voorzitter Bram Bonnema haar het eerste exemplaar had uitgereikt.  Zij vertelde over het moment waarop zij besloot ook te gaan kaatsen. In de auto met een liedje op de radio die de schoonheid van de kaatssport bezong. Toen opperde zij ‘Ik wol ek wol keatse’. En zo kwam zij op het kaatsveld terecht in andere tijden dan die van pake Corrie. De gernier uit Berltsum figureert als centrale figuur in een verhaal die vooral de sfeer van het kaatsen in de jaren vijftig in Berlikum wil beschrijven.

Andere tijden, zo verhaalde Ilse Tuinenga toen zij aan beppe vroeg ‘Wat die pake eins?’ Waarop beppe antwoordde ‘Dat wit ik net, froulju kamen doe nea by it keatsen.’ Een mooi verhaal op de dag van de internationale vrouwendag want die valt ook op 8 maart. Pake Cornelis, zoals hij officieel werd genoemd,  leefde van 1924 tot 1977 en dat betekent dat Ilse haar pake nimmer heeft gekend.

Corrie Tuinenga kaatste in de CFK en wist met Wardy drie keer de bond te winnen. Kleindochter Ilse heeft de Bond in KNKB-verband inmiddels zes keer gewonnen en overvleugelt hem dus ruimschoots. Gelukkig is er nog een pake en die kijkt op zaterdag naar de prestaties van kleindochter Ilse. ,,Sneins sit pake by beppe op de bank, de radio wol oan hear. Allinne yn Berltsum ferbrekt hy him en komt wol op de sneinspartij.’’

Maar de Keatsfreon 2019 biedt meer dan alleen het verhaal over Corrie Tuinenga. Bijvoorbeeld een bijdrage van Pieter de Groot over het magnum opus van Pieter Breuker, Simone Scheffer over haar veel te vroeg overleden heit Bouke, Henk Bootsma over de gedroomde foto en een verhaal over De Hommerts-Jutryp van Bouke Poelsma.

Tekst: Rynk Bosma
Foto’s: Henk Bootsma