keatsfreon 2021

Eerste exemplaar De Keatsfreon voor Stienser Freulewinnaars

Het eerste exemplaar van De Keatsfreon 2021 is vrijdagmiddag in Stiens uitgereikt aan Jan Bilstra (82) en Jappie van Dijk (81). Samen met hun maat Günther Römer wonnen zij in 1955 namens Stiens de Freulepartij in Wommels.

In De Keatsfreon – de jaarlijkse uitgave van het Keatsmuseum – blikken Bilstra en Van Dijk uitgebreid terug op die memorabele kaatspartij van bijna 66 jaar geleden. Stiens won destijds in de finale met 5-5 en 6-6 van Emmeloord. Door de invallende duisternis werden beide parturen later tot winnaar uitgeroepen. “Wy ha de gouden horloazjes wûn, sy ha se krigen”, aldus Van Dijk. Bilstra en Van Dijk ontvingen het eerste exemplaar van De Keatsfreon uit handen van redactielid Bouke Poelsma, die het verhaal van de Stienser Freulewinnaars optekende. Beide tachtigers glommen van oor tot oor.

keatsfreon 2021

Keatsfreon

De redactie van De Keatsfreon – die wordt gecomplementeerd door Erik Lourens en Anneke Westra – heeft ook dit jaar weer een lezenswaardige editie samengesteld. Naast het artikel over de Freule van 1955 worden de lezers onder meer getrakteerd op portretten over de ons ontvallen PC-vrijwilliger August Bootsma, de eerste Klavertje Vier-winnaar Ids Jousma en bondwinnaar Corrie Hoekstra. Met enkele topkaatsers van nu blikken we in De Keatsfreon terug op het ingekorte (corona)kaatsjaar 2020, in Exmorra tekenden we het verhaal op van de jubilerende kaatsvereniging en met Janneke Pagels kijken we terug op haar korte kaatscarrière en lange bestuursperiode. Ook zoomen we in op het (kaats)leven van de overleden schrijver Josse de Haan en staan we in de kaatskroniek uitgebreid stil bij de belangrijkste gebeurtenissen van 2020.

Dit en meer leest u in De Keatsfreon 2021, die met medewerking van vele vrijwilligers tot stand kwam.

Kaatsliefhebbers kunnen bij Lammert Leeuwen een exemplaar van De Keatsfreon bestellen. Stuur een mailtje naar l.leeuwen@home.nl en vraag De Keatsfreon aan. Voor slechts € 15 ontvangt u het 68 pagina’s tellende boekje en steunt u tegelijk het Keatsmuseum.