De Molenschot wandelbal

Foto: Molenschot wandelbal ( kaatshistorie.nl)

Naast de KV Het Noorden organiseerde de VVV vele jaren in St Jacobi Parochie een grote partij. Sinds 1927 was aan deze partij een koningsprijs verbonden: de Molenschot wandelbal. Deze zilveren wandelbal werd in 1927 geschonken door de familie Rienks aan de VVV. Door deze bal te schenken uitte de familie haar waardering voor het bestuur, over wat zij de laatste 50 jaar voor het dorp St Jacobi Parochie had gedaan. De familie stelde als voorwaarde dat de bal als wisselprijs zou fungeren op de jaarlijkse kaatswedstrijd die op de dinsdag van de kermis werd gehouden. Het bestuur van de VVV gaf de bal de naam “Molenschotbal”.
De naam was ontleend aan de naam van de boerderij aan de Koudeweg, ten zuiden van de Middelweg, die de familie Rienks jarenlang had bewoond. Op deze boerderij woonde in 1723 een kapitein Molenschot, die was bevriend met de toenmalige Bildtse grietman Willen van Haren.  De naam Molenschot is waarschijnlijk ontleend aan de naam van het huidige dorp in Noord-Brabant, Molenschot, in de gemeente Gilze-Rijen.
De bal is tot en met 1956 uitgereikt aan de koning van de dinsdagpartij van de VVV. Met ingang van 1957 hield de VVV op te bestaan. De bal is nu te bezichtigen in het Kaatsmuseum aan de Voorstraat in Franeker.

Op de bal staat:
Hoe wis de hand
In rap ut been
Vecht altyd fuul
Mar nooit gemeen


21 Juni 1938 bestuur VVV St Jac Parochie 65 jaar jubileum
Zittend vlnr B P Wassenaar (secr), J P Boelstra (voorzitter) met Molenschotbal en J S Rienks (pennm).
Staand vlnr D. vd Geest, D. Wetterauw, P. Dijkstra, L.J. Hoogland, J. Hilarides en scheidsrechter Rinze Werkhoven (kaatshistorie.nl)

Bron jubileumboek 125 jaar KV Het Noorden
Schrijver oud voorzitter Lammert Leeuwen