Foto

KM-AF01-0030

Opschrift:Dat een rechtgeaarde Fries z'n Heitelân niet vergeet, ook al zit hij in verre landen, daarvan liggen bij ons op het redactiebureau talrijke bewijzen. Vooral wanneer de toestanden in het vreemde land allesbehalve rooskleurig zijn, komt het vaderland nog.
Onderdeel van: Kaatshistorie

Omschrijving:

V.l.n.r.: Johannes Brandsma (Makkum), Sikke de Vries (Harlingen) en J. Wip (Dokkum). Dit drietal kwam als winnaar uit de wedstrijd te Grand Rapids (Michigan) en te Chicago (Illinois), die elk jaar gehouden wordt, te voorschijn. Met het verzoek van deze drie kaatsers, om de groeten aan alle Friesche kaatsers te doen, willen wij hier besluiten. Het meisje op de foto is Ru van den Berg de Vries.

Relaties

Overige (bond)
is gemaakt in Amerika

KM-AF01-0030
KM-AF01-0030