Foto

KM-AF01-0029

Opschrift:Grand Rapids, Rochester, enz., Amerika.
Onderdeel van: Kaatshistorie

Omschrijving:

Fryske keatsers yn Paterson (New Jersey) en yn Rochester (New York).

Relaties


KM-AF01-0029
KM-AF01-0029