Foto

KM-AF01-0027

Opschrift:"Untspanning troch Ynspanning" te Paterson (New Jersey): Amerika. Ter gelegenheid van de verkoop van de Friese Hall werd er een afscheidsavond belegd.
Onderdeel van: Kaatshistorie
Datum gecreeërd: 7 februari 1970

Omschrijving:

Op de eerste rij v.l.n.r.: Anna Terpstra, gastheer, mevrouw Jansen (Arum), Jan Sieswerda (Pingjum), gast en mevrouw Esselman. Op de tweede rij v.l.n.r.: Piet Jorritsma, mevrouw De Vries, mevrouw Kooijenga (Arum), gast, Theunis de Jong (Britswerd), mevrouw Faber, mevrouw Sijsling, Jan Sijsling (92 jaar en ere-voorzitter sinds 1964), mevrouw Klaas van der Valk-Van der Valk (Wieuwerd), Thijs Bocma, mevrouw Bocma, Henry Douma, mevrouw Jacob de Vries en Piet Esselman. Op de derde rij v.l.n.r.: mevrouw E. van der Ploeg, Sam de Vries, gast, mevrouw Sieswerda (Pingjum), mevrouw Terwaarbeek, mevrouw Sijszling en haar man Theatse Sijszling, Marie Dijkstra, Gerrit Dijkstra, naast Marie, Martha Douma (Franeker), mevrouw Schilstra-Schilstra, Piet Draijer (Harlingen), mevrouw Van der Veen, mevrouw Dubbelaar (Zeeland) en mevrouw Van der Valk. Op de vierde rij v.l.n.r.: gast, gast, mevrouw Jansen-Jansen (Arum), mevrouw Wildeboer, Haije Kooijenga (Arum), Chuck van der Wal, mevrouw Van der Wal, Trijna Steenbeek, B. Terwaarbeek, mevrouw Hendrik Schaafsma, Yse van der Meer, mevrouw Van der Meer, Reinder de Jong, mevrouw De Jong (Sneek), voor hen Broer Bosma, Piet Jorritsma, Eddy van der Ploeg en Niel Dubbelaar (Zeeland), H. Wijnalda en mevrouw Wijnalda.

Relaties


Overige (bond)
is gemaakt in Paterson: Amerika
bevond zich in Staat: New Jersey

KM-AF01-0027
KM-AF01-0027